Bedre fødsler i en ny struktur

Foto: Heidi Lundsgaard

Regeringen vil gerne have et sundhedsvæsen, der er tæt på borgerne og let tilgængeligt. Det skal være bæredygtigt og bruge ressourcerne, så det giver mest sundhed for pengene. Det skal have ensartet og høj kvalitet og så skal det understøtte frit valg og patientrettigheder

Jordemoderforeningen har et bud:

  • Flyt fødslerne tættere på borgerne
  • Lav mindre enheder med mindre ledelsesspænd
  • Opret fødeklinikker – fritstående eller ved siden af en specialafdeling – med respekt for områdets demografi, geografi og aktuelle organisering af fødselshjælpen
  • Øget fokus på muligheden for at føde hjemme. Det vil sige saglig faglig information til kvinderne/familien og en organisering med mulighed for kvalitet og kontinuitet.

Fødeklinikker er et tilbud til kvinder med en forventet ukompliceret fødsel.

Kvinder, der starter deres fødsel på klinik, har større chance for at føde uden indgreb.

Oprettelse af fødeklinikker kan medvirke til, at meget store afdelinger kan komme ned i en passende størrelse.

Fødeklinikker kan give et forbedret arbejdsmiljø og have en positiv effekt på økonomien.

Vi har beskrevet vores bud på bedre fødsler i en ny struktur overfor regeringens Sundhedsstrukturkommission. Kommissionen har til opgave at ”udarbejde et beslutningsgrundlag, der fordomsfrit opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet”.

Læs Jordemoderforeningens forslag til Sundhedsstrukturkommissionen