Jordemoderforeningen har et særligt tilbud til vicechefjordemødre

Der er meget, der skal læres, når man bliver leder. Og samtidig kan det være ensomt, at relationen til kollegerne ændres. Jordemoderforeningen sætter fokus på nuværende og kommende vicechefers særlige behov og på, hvad Jordemoderforeningen kan tilbyde lederne.

Det kan være en stor omvæltning at skifte til en lederstilling. Tingene skal ses fra en ny vinkel og man skal lære at begå sig i et nyt system og finde på plads i sin nye rolle – også i forhold til Jordemoderforeningen.

Det vil Jordemoderforeningen gerne bidrage til og derfor har foreningen sammen med Lederkredsen sammensat et introforløb til både nye og nuværende vicechefjordemødre. Indholdet i forløbet skal være med til, at nye vicechefer bliver ført godt ind i den nye rolle som leder og sikre en bedre overgang fra at være ikke-leder til at blive ansat i en lederstilling.

Lis Munk, forkvinde i Jordemoderforeningen, har været med til at udvikle introforløbet sammen med Lederkredsens forperson Vibeke Spring Lafrenz.

– Det er vigtigt for os alle, at der er gode jordemoderledere. Som leder får man ansvar for medarbejderne og for deres ansættelsesforhold og det kræver forståelse for de arbejdstidsaftaler, som vi har og som kan være ret komplicerede. Derfor ser vi det som til alles bedste, hvis vi kan bidrage til vicechefens kompetencer og forudsætning for at løse opgaven, siger Lis Munk.

– Det at bevæge sig ind i en lederrolle kan være en udfordring i sig selv, derfor tilbyder vi også et individuelt sparringsforløb i forhold til den nye rolle og trivslen i den. Til det har vi allieret os med to ledelseskonsulenter med erfaring fra en regional fødeafdeling, tilføjer Lis Munk.

Forløbet tilbydes til både nye og nuværende vicechefer og indeholder ud over et individuelt sparringsforløb også kursus i arbejdstid og ansættelsesret og et online ’lederforum’ på Jordemoderforeningens hjemmeside.

Tæt på personalesager

Vicechefen er den leder, der har den tætteste kontakt med afdelingens jordemødre. Vicechefer har typisk mange personalesager, og det kan være overvældende, indtil man finder sig til rette i rollen og indtil aftaler og overenskomster bliver en del af ens paratviden.

Som leder står man ofte overfor en meget veluddannet tillidsrepræsentant og det kræver, at man bliver klædt godt på til lederrollen og til at forstå det nye system, man nu skal agere i. Lederens sparringspartner i personalesager er den lokale HR-afdeling, der har den brede viden på alle ansættelsesområder og skal dække alle overenskomster. Men de er måske ikke nede i alle detaljer for jordemodergruppen.

For Vibeke Spring Lafrenz, der er forperson for Lederkredsen under Jordemoderforeningen, handler det også om at bibeholde relationen til foreningen.

– Som ny chef kan man godt opleve, at der bliver en større afstand mellem hende og foreningen og at det ikke står klart, hvad man som leder kan bruge foreningen til. Men tilknytningen til foreningen skal ikke lide et knæk, når man bliver leder. De nye vicechefer skal opleve, at de bliver onboarded og det er det, vi vil med introforløbet, siger Vibeke Spring Lafrenz.

Den nye rolle som leder kræver organisatorisk forståelse og en indsigt i de forskellige parters roller.

– Det er vigtigt at kende både egen rolle, men også den rolle, som Jordemoderforeningen spiller. Det kræver, at man har og lærer et fælles sprog og en forståelse af, at fx HR og tillidsrepræsentanten kan have forskellig tolkning af en aftale. Vi er ikke altid enige, men vi skal finde en løsning. Og det kan det, vi tilbyder i introforløbet være med til. Jeg håber, at det kan bidrage til at styrke TRIO-samarbejdet (samarbejde mellem TR og ledelse, red.) på de enkelte arbejdspladser, siger forpersonen for Lederkredsen.

Sparringsforløbet

Jordemoderforeningen samarbejder med konsulentvirksomheden ’Kildedal HMC Healthcare, management and consulting’, om de sparringsforløb, som tilbuddet til vicecheferne indeholder. Line Hundebøl er vicechefjordemoder på Aalborg Universitetshospital og tilknyttet virksomheden som konsulent.

Hun skal sammen med tidligere chefjordemoder Katrine Kildedal facilitere sparringsforløbene.

– Som leder kan du nogle gange være alene i dine overvejelser og tanker omkring din ledelse og opgaveløsning. Ledelse er en fagdisciplin, som skal læres, udvikles og styrkes, men det kan være svært at skabe det rum, hvor der er fokus på det og på dit eget lederskab, siger Line Hundebøl.

I sparringsforløbet kan både nye og nuværende vicechefer få udfordret deres ledelsesforståelse og skabe nye perspektiv for deres ledelse.

– Sparringsforløbet tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Vi sætter den enkelte leders ledelsesrum i centrum og ser på de redskaber, hun har. Sparringen kan også have fokus på personlige ledelsesværdier, kompetencer og viden, siger Line Hundebøl.

Alle nye vicechefer får ved ansættelsen en mail fra Lis Munk med tilbud om at høre mere om tilbuddet.

Alle nuværende vicechefer har også mulighed for at deltage i sparringsforløbene og de øvrige aktiviteter. Kontakt direktør Iben Konradi Nielsen herom.

Det indeholder introforløbet:

  • velkomstmail og introduktion til introforløbet
  • et nyt online ’lederforum’ på www.jordemoderforeningen.dk med viden specifikt for ledere
  • et sparringsforløb med fokus på lederrollen og visioner
  • tilbud om facilitering af netværksgrupper
  • kursus i arbejdstid og ansættelsesret