Dansk Jordemoderfagligt Selskab, DJS, og Jordemoderforeningens holdning til revision af abortloven