Fødsler i fokus – presseklip fra sommeren 2023

TV2 Go Morgen Danmark:

En tragisk hændelse

Et ulykkeligt forløb, der endte med at barnet døde, satte fokus på den travlhed på fødegangene hen over sommeren, som vi kender alt for godt.

TV2 Go Morgen Danmark inviterede den 14. juli jordemødrene Jane Dahl, tillidsrepræsentant på Hvidovre Hospital og Jeanette Øbro, der også er terapeut, i studiet til en snak om, hvordan det er at arbejde som jordemoder lige nu.

“I uge 30 har vi 63 udækkede vagter ud af i alt 210 vagter på Hvidovre Hospital”, fortalte Jane Dahl.

Angsten for at komme til at begå fejl, når der er ekstremt travlt, fylder meget for jordemødrene.

“Vi er vant til at have travlt, men når travlheden ofte bliver ekstrem, så er det at jordemødrene giver op”.

Jeanette Øbro fortalte om moralsk stress, som hun betegner den tilstand, man som jordemoder kan komme i, når man ikke kan gøre sit arbejde fagligt forsvarligt.

“Og det får jordemødrene til at forlade fødeafdelingerne og lave noget andet. Sådan var det også for mig”, fortalte Jeanette.

Region Hovedstaden havde 1. maj 49 vakante jordemoderstillinger og det kan mærkes i sommervarmen.

“Det føles som at være i en krigszone, når der er meget travlt”, sagde Jane.

De største problemer ligger i opstarten af fødslen og efter fødslen.

“Der, vi har de største problemer med, er i opstarten, når fødslen skal sættes i gang og når barnetro født. Her er vi nødt til at prioritere mellem kvinderne, hvem skal vi tage os af”, fortalte Jane.

Men hvad er løsningen, ville værterne vide.

“Lyt til os. Vi har sagt det i årevis, at patientsikkerheden risikerer at blive udfordret, når vi vi har så travlt. Lav bedre jordemodernormeringer, end vi har i dag og giv os bedre arbejdsforhold”, sagde Jane.

Og selvfølgelig en løn, der modsvarer det ansvar jordemødre står med.

TAK til Jane og Jeanette for at give et desværre meget realistisk billede af situationen på mange fødegange.

Ekstra Bladet:

Manglende sikkerhed på fødegangene

Ekstra Bladet satte også fokus på manglende patientsikkerhed på fødegangene. Her blev Lis Munk citeret:

Billede af blå boks fra Ekstra Bladet

Læs hele artiklen

Radio4. Morgen:

Travlhed på fødegangen. Er der en løsning?

Den 17. juni havde Radio4 fokus på travlhed på fødeafdelingerne på baggrund af en ulykkelig sag med et barn der døde under en igangsættelse.

Der er travlt hver sommer. Det burde ikke komme bag på nogen, sagde Lis Munk.

Kombinationen af mange fødsler og at også jordemødre skal have lov til at holde ferie, er svær. Hvis der samtidig er ubesatte stillinger og derfor ikke det antal medarbejdere, som der burde være, så bliver det rigtig svært. Hvis der ikke er tilstrækkeligt incitament for at de fastansatte jordemødre arbejder ekstra, så går det bare ikke op.

Det er den kombination som i hvert fald Region Hovedstaden er ude i, sagde Lis Munk og opfordrede til, at regionen skal gennemgå sommeren, og forholde sig til om den har givet sine medarbejdere – chefer og jordemødre – de bedste forudsætninger for at udføre deres arbejde? Har regionen givet forudsætninger for at patientsikkerheden kan opretholdes?

Ikke kun i det enkelte tilfælde, men i det hele taget.

Det kommer vi til at holde regionen – regionerne op på, sagde Lis Munk.

Hør indslaget i Radio 4

DR:

Man kan ikke skrue ned på aktiviteten på fødeafdelingen

Den 19. juli bragte DR en artikel omforholdene på fødeafdelingerne i sommerperioden.

”Man kan ikke bare skrue ned for aktiviteten på fødegangene og jordemødres arbejde i sommerferien”, sagde Sus Hartung, der er kredsforkvinde for Jordemoderforeningen i hovedstadskredsen.

”Regionen har været på bagkant i den her situation. Og de har ikke lyttet til de opråb, der har været”, siger Sus Hartung.

Læs hele artiklen 

Jyllands-Posten og DR Orientering:

Travlhed sætter gravide på venteliste til igangsættelse

Jyllands Posten bragte den 25. juli en artikel om, at der opstår venteliste til at blive sat i gang, så der er tid til de akutte fødsler, når der mangler jordemødre på fødegangen.

I travle perioder som om sommeren må personalet på daglig basis prioritere mellem kvinder, der er gået over termin og har brug for en igangsættelse.

”Det er meget problematisk, at vi ikke har ressourcerne til at leve op til det, vores faglige anbefalinger foreskriver”, siger Bodil Bjørg Korsgaard, der er vicechefjordemoder på Amager og Hvidovre Hospital til Jyllands-Posten.

DR fulgte op med et indslag i Orientering, hvor Lis Munk, forkvinde i Jordemoderforeningen, medvirkede.

Lis Munk fortalte om den utryghed det giver de kommende forældre, når en planlagt igangsættelse udsættes, men også om den frustration, det i høj grad giver jordemødrene, når de må fortælle parret, at årsagen er, at der ikke er kapacitet på afdelingen.

”Det virker utroværdigt og er med til, at nogle jordemødre siger, at det vil de ikke stå i længere”, siger Lis Munk.

Hør hele indslaget om udsatte igangsættelser, hvor også overlæge Lone Krebs medvirker

DR:

Angusta brugt uden faglig overvågning

DR satte den 21. juli fokus på de mange tusinde danske kvinder, der hvert år får igangsat deres fødsel medicinsk med lægemidlet Angusta. De fleste gravide, der skal have sat fødslen i gang i Danmark, får Angusta med hjem og tager pillerne hjemme med kontakt til fødeafdelingen undervejs. Den danske praksis strider imod anbefalinger fra både lægemiddelproducenten og WHO, der siger at en medicinsk igangsættelse skal ske under overvågning af fagpersonale.

Lis Munk, forkvinde i Jordemoderforeningen kommenterede sagen i både P1 Morgen og i TV-avisen.

Lis Munks’ budskaber var:

  • Det hænger ikke sammen, at vi har en praksis, hvor så mange fødsler igangsættes ambulant, når indlægssedlen anbefaler det stik modsatte
  • Sygehuset skaber ikke nødvendigvis de bedste rammer i den tidlige fase af fødslen. Men når Angusta-pillen virker, og den gravide får veer, har barnet brug for at blive overvåget – og her er der ikke altid tilstrækkeligt kapacitet til at få kvinden ind på sygehuset hurtigt nok, når der er brug for det?
  • Der er hverken personale eller fysiske rammer til, at alle igangsættelser sker under overvågning. Det vil derfor være svært at efterleve en generel ændring af praksis, så alle igangsættelser sker på fødeafdelingen. Og spørgsmålet er også om det er det bedste?

En ændring af praksis vil kræve, at man forholder sig til ressourcer.

Der heldigvis meget få børn, der sker noget med under igangsættelsen – men vi har brug for at finde og hjælpe dem, der har behov.

Ud af 60.000 fødsler i Danmark, sker de 14.000 efter en igangsættelse, og det antal presser de danske fødeafdelinger.

Når man har vurderet, at der er flere fordele end ulemper ved at afslutte en graviditet kunstigt, så bør der også være et sikkert behandlingstilbud. Men det er ikke altid tilfældet.

For fødsler tager tid, og igangsatte fødsler tager længere tid. Hvis der ikke er jordemødre nok til antallet af spontane fødende og igangsættelser – så bliver det den igangsatte fødsel, der bliver udsat. Det er frustrerende for den gravide/parret og for jordemødrene.