Jordemødre på Folkemødet giver en kop kaffe

Sundhed er et af de helt store emner på Folkemødet på Bornholm.

Jordemødre blander sig i debatterne om alt fra indretning af attraktive arbejdspladser, forsikring af det ufødte barn og rådgivning af unge.

Statsminister Mette Frederiksen og kredsforkvinde Lene Møller Andersen

I år blander mange jordemødre sig i debatterne og to regionskredse, Syddanmarkskredsen og Hovedstadskredsen, rejser til Bornholm i samlet flok og har planlagt arrangementer.

Det er femte år, at kredsbestyrelsen i Syddanmarkskredsen deltager i Folkemødet. Udover at deltage i diverse debatter og servere en god kop stærk jordemoderkaffe, holder de kredsbestyrelsesmøde undervejs.

For Lene Møller Andersen, der er forkvinde i Syddanmarkskredsen, er Folkemødet et vigtigt sted at være i arbejdet for at varetage jordemødres interesser.

”Vi opsøger debatter, hvor vi kan byde ind med vores perspektiver. På den måde får vi som jordemødre en stemme i det, der er relevant for os”, siger Lene Møller Andersen, der har været med på Folkemødet siden 2017.

Syddanmarkskredsens jordemoderkaffe har ført til samtaler med mange – både beslutningstagere, dem der står bag beslutningstagere og dem, der bare interesserer sig for svangreomsorgen. Eller har brug for at fortælle om deres fødsler.

”På Folkemødet får man nemt en uformel snak. Ikke kun med statsministeren, som jeg fik en kort snak med sidste år, men også med politikere fra vores egen region. Det er et perfekt sted til at netværke og til at lære andres områder at kende. Netop det at blive klogere på andres forhold, udfordringer og succeser er vigtigt for, at vi kan være med til at rykke på mekanismer, der også har betydning for jordemødre”, siger Lene Møller Andersen.

Hovedstadskredsen står for en samtalesalon om at være medarbejder i fremtidens sundhedsvæsen. Næste generation stiller nye og andre krav til deres arbejdsliv. Men hvad er det, de unge vil? Det er Liv Abildstrøm, der er for forperson i Jordemoderstuderende Landsorganisation, med til at give et bud på i en debat med Lars Gaardhøj, regionsrådsformand i Region Hovedstaden og Christian Bøtcher Jacobsen, ph.d, professor og medlem af Robusthedskommissionen.

Rikke Strangholt er jordemoder, med i kredsbestyrelsen i Hovedstadskredsen og medarrangør af samtalesalonen.

”Vi har brug for så mange jordemødre som muligt og vi vil gerne medvirke til en forståelse mellem den kommende generation og arbejdsgiverne. Hvad ønsker og vil generation Z? Og hvad står arbejdsgiverne for? Hvad ønsker de sig hver især af Robusthedskommissionen, der offentliggøres efter sommeren”, siger Rikke Strangholt.

Hovedstadskredsen deltager desuden i Styrelsen for Patientsikkerheds event ’Mød hverdagens sundhedshelte’.

”Vi håber med vores t-shirts påtrykt ’See you tonight, BABY – vil du med i nattevagt?’ at komme i dialoger omkring vagtarbejde og sprede spørgsmålet om, hvorvidt vægtningen af dagtimer/nattimer 1:1 i timeoptællingen er rimeligt og holdbart”, fortæller Rikke Strangholt.

  • Jordemoder Mie de Wolff deltager i en debat om gravidforsikringer. Er det relevant og nødvendigt at gravide forsikrer sig i forbindelse med graviditet og fødsel? Og hvordan supplerer – og udfordrer – sundhedsforsikringerne vores fælles offentlige sundhedstilbud?
  • Jordemoder Gabriela Rehfeld er til rådighed for dialog om sex, ungdom, tvivl, prævention. Alt det som en ungdomsmodtagelse kan tilbyde. Til daglig sørger UngMod, som findes i fire af landets kommuner, for, at børn og unge får rette hjælp til rette tid på rette sted.

Abort bliver diskuteret fra flere vinkler på Folkemødet. Hvem skal sætte rammerne for den fri abort? Hvordan står det til med den fri abort blandt unger? Og fortællinger om abort.

 Læs mere om Hovedstadskredsens samtalesalon: Medarbejder i fremtidens sundhedsvæsen – en samtalesalon. | Folkemødet (folkemoedet.dk)

Læs mere om samtalen om graviditetsforsikring: Skal man forsikre et ufødt barn? Privat og offentlig sundhed | Folkemødet (folkemoedet.dk)

Læs mere om Ungdomsmodtagelser: ”Let’s talk about sex” og alt muligt andet… | Folkemødet (folkemoedet.dk)

Læs mere om arrangementer om abort:

Ret til abort i 50 år – hvordan sikrer vi den i fremtiden? | Folkemødet (folkemoedet.dk)

Abortfortællinger | Folkemødet (folkemoedet.dk)

Abort – Hvem sætter grænsen? | Folkemødet (folkemoedet.dk)

Sexual and reproductive rights under pressure? | Folkemødet (folkemoedet.dk)

Had skader | Folkemødet (folkemoedet.dk)

Hvordan står det til med den fri abort blandt unge i Danmark | Folkemødet (folkemoedet.dk)