Vil du være en del af Jordemoderforeningens bachelorpriskomité?

Jordemoderforeningen søger en jordemoder med en kandidatuddannelse, masteruddannelse eller erfaring fra jordemoderuddannelsen, som brænder for jordemoderfagets faglige udvikling og vil være med til at bedømme og udvælge årets indstillede bachelorprojekter.

Du er også velkommen til at søge, hvis du afslutter din videreuddannelse i sommeren 2023.

Jordemoderforeningen har siden 2011 hvert år uddelt tre bachelorpriser for at hylde den viden, som nyuddannede jordemødre har arbejdet hårdt på at generere.

Bacheloropgaver bliver vurderes og udvalgt af en bachelorkomite, og i år søger vi et nyt medlem til bachelorpriskomiteen.

Hvad er din opgave i bachelorpriskomiteen?

Du skal være med til at læse de indstillede bacheloropgaver og vurdere opgaverne på deres relevans, aktualitet, originalitet, relation til praksis og evne til at perspektivere sine resultater til faget og samfundet. Udover læsning af opgaverne vil der være et mindre skrivearbejde, når komiteens begrundelse for udvælgelsen skal nedskrive i en tale.

Bachelorpriskomiteens arbejde starter primo august og forventes afsluttet ultimo september. Komiteen forventer at mødes virtuelt to gange i løbet af processen, hvor opgaverne drøftes og udvælges. Du skal forvente at afsætte timer svarende til 2-4 arbejdsdage til opgaven. Dit arbejde i bachelorpriskomiteen vil blive delvist kompenseret.

Skriv til Mette Busk, hvis du er interesseret i at være med i bachelorpriskomiteen på meb@jordemoderforeningen.dk