Jordemoderforeningen forhandler overenskomst med vikarbureauer

Overenskomsterne med de vikarbureauer, der formidler jordemoderarbejdskraft forventes snart afsluttet/afsluttet inden sommer.

Jordemoderforeningen har i mange år haft overenskomst med vikarbureauer, der formidler jordemoderarbejdskraft.

I lighed med det øvrige private arbejdsmarked skal overenskomsterne med de private vikarbureauer fornys i 2023.

Organisationen omkring forhandlingerne er lidt snørklet – derfor en forklaring:

Jordemoderforeningen indgik den 17. marts 2023 overenskomst med vikarbureauernes brancheforening – VB-FASID – der er en forening under Dansk Erhverv.

Ved forhandlingerne med VB-FASID prioriterede Jordemoderforeningen krav om lønforbedringer i form af procentuelle stigninger, pensionsforbedringer for både måneds- og timelønnede samt overenskomstdækning af jordemødre i administrative stillinger.

Det snørklede ligger i, at de vikarbureauer, der formidler jordemoderarbejdskraft, ikke er medlemmer af brancheorganisationen. Så dem forhandler Jordemoderforeningen med hver især.

Grunden til, at Jordemoderforeningen alligevel indgår overenskomst med brancheorganisationen er, at den danner grundlag for handlinger med de enkelte bureauer: Powercare, Tempcare Unicare, Adecco, Vikarhouse og Medico Trust.

Det forventes, at alle overenskomster bliver underskrevet inden sommer. Jordemoderforeningens hovedbestyrelse skal i sidste ende tage stilling til de indgåede aftaler.