Store kontante tilskud til efter- og videreuddannelse

Akademikerne (AC) er ved overenskomstforhandlingerne i 2021 trådt ind i Den regionale kompetencefond, og du kan derfor som medlem af Jordemoderforeningen søge midler til diplomuddannelse, kandidatuddannelse eller en masteruddannelse. Midlerne dækker deltagergebyrer, materialer samt transport og ophold mv. eksklusive moms. Beløb pr. ansøgning er max 30.000 kr. til efter- og videreuddannelse per løbende år og max til 50.000 kr. til masteruddannelse per løbende år.

Du skal være opmærksom på, at det er vigtigt at være i god tid med forberedelserne til ansøgningen. Kan du ikke nå det til denne gang, så sæt dig ind i processen, så du er klar, når puljerne åbner igen næste gang. Du skal nemlig have aftalt med din leder, hvad du/I søger midler til på forhånd. Desuden skal din leder og tillidsrepræsentant godkende ansøgningen, når puljen åbner, så det er vigtigt, at I er klar med ansøgningen inden ovenstående tidsfrister – ansøgningerne behandles efter først til mølle-princippet.

Har du brug for hjælp til ansøgningsprocessen, så kontakt AC’s kompetencesekretariatet på: 33 69 40 01. Arbejder du i staten, så dog: 33 18 69 69.