Veje til attraktive regionale arbejdspladser

Bud på hvordan vi får attraktive regionale arbejdspladser. Indsamlet blandt tillidsrepræsentanter ifm. Danske Regioners økonomi- og styringsseminar den 19. januar 2023.

Variation i arbejdslivet

Mulighed for delestillinger mellem konsultation, fødegang, svangre, barsel. Det giver faglig variation og mindre akutarbejde.

Mulighed for at arbejde i teams, kendt jordemoderordning

Rammerne

En normering, der giver et mix af travle og mindre travle vagter – og døgnvagter både med og uden kald.

Alle barselsvikariater besættes som faste stillinger, hvilket giver færre udækkede vagter ved vakancer og sygefravær.

Vagtplanlægning

Vagtcentral bemandet alle hverdage, der gør det nemt at bytte vagter.

’Ønskeplan’, der giver stor mulighed for indflydelse på eget vagtskema (typer, længde, funktion)

Mulighed for at vælge imellem 8, 9 eller 12 timers vagter

Normreduktion med mulighed for at afspadsere alle ulempetillæg og være fuldtidsansat, men kun arbejde fx 32 timer.

Dagvagts-“swiper”, der arbejder 8-15 fire dage om ugen og arbejder 2 x nat hver tredje weekend. Møder på fødegangen men er fuldt indstillet på at afløse i konsultation, fødselsforberedelse mm., hvor det er svært at dække akut sygdom.

4-dages arbejdsuge for fuldtidsansatte med vagter på 9 timer og en ekstra fridag. Det forventes at mindske overarbejdet i afdelingen, da 9 timersvagten kan afløse 8 timers vagten, som dermed undgår overarbejde.

Særlige aftaler for jordemødre, som kommer tilbage fra barselsorlov eller længerevarende sygdom i forhold til arbejdstid, f.eks. i en periode kan undgå særlige vagttyper.

Vagtbelastningen fordeles. Det vil sige, at kun få fritages for natte- og døgnvagter. På et mellemstort fødested betyder det, at man som fuldtidsansat skal have 4-5 nattevagter og 2,5 weekend over 6 uger.

Flexjordemødre til at dække vagter ved sygdom og travlhed.

Ferie

Ansæt vikarer i ferieperioden og skære ned på funktioner, så flest mulige kan holde tre ugers sammenhængende sommerferie i skolernes ferie.

Mulighed for at få en ekstra uges betalt ferie, hvis du ikke holder ferie i skolernes sommerferie.

Trivsel og udvikling

Supervision og mentorordning for nyuddannede og særligt fokus på trivsel det første år

Mulighed for orlov også selvom det bare er for at få en pause eller prøve noget andet

Fokus på trivsel i vagten, powernap, mad og pauser

Faglig udvikling i form af kurser og uddannelse