Prioritering i sundhedsvæsnet

For et par uger siden lancerede Lægeforeningen et råd med titlen ’Sundhedsvæsnets Prioriteringsråd’. I sidste uge præsenterede den nye regering et prioriteringsråd, der skal sikre mest sundhed for pengene.

Lad os tage det råd, der kom først – først: Lægeforeningens råd er sammensat af repræsentanter for patienter, erhvervsliv, fagbevægelsen og NGO’er m.fl. og har til opgave i løbet af 2023 at drøfte forskellige veje til at prioritere og sikre en mere effektiv brug af arbejdskraften i sundhedssektoren.

Lægeforeningen kalder det et ’samfundspartnerskab’ og har sat rådet sammen med en overvægt af aktører, der arbejder med eller rundt om sundhedsområdet – men med færre repræsentanter for de sundhedsfaglige klinikere. Lægernes mål er et råd, der breder debatten om prioritering i sundhedsvæsnet ud som en samfundsdebat.

– Det mener jeg er klogt. Men jeg har opfordret til, at relevante eksperter inviteres ind, hvis det er et specifikt fagområde, der skal arbejdes med. Det er lydhørhed for fra Lægeforeningens side, siger Lis Munk, forkvinde i Jordemoderforeningen.

Lægeforeningens råd mødes første gang midt i januar 2023

Regeringens prioriteringsråd

Og så til regeringens råd: I den nye SVM-regerings politiske grundlag lægges der op til oprettelse af et prioriteringsråd. Ifølge beskrivelsen i grundlaget skal rådet være ”tværgående” og det skal være med til at sikre mest mulig sundhed for pengene og reducere overbehandling.

Det er endnu ikke officielt meldt ud, hvordan rådet skal sammensættes og hvem, der skal sidde i det.

Der er altså nu to prioriteringsråd i støbeskeen.

– Om der er brug for to råd, vil tiden vise. Men at der er brug for, at prioritering i sundhedsvæsnet bliver sat på dagsordenen, er der ikke tvivl om.

Der er behov for at turde tage en alvorlig diskussion om, hvad vi kan inden for sundhedsvæsnet. Der er helt enkelt ikke hverken medarbejdere eller økonomi nok til at fortsætte den udvikling, som er i gang. At turde tage denne svære prioriteringsdebat er der brug for, og jo bredere jo bedre, siger Lis Munk

Jordemoderforeningen følger begge råd tæt og stiller sig til rådighed med faglighed og input til, hvordan vi får et sundhedsvæsen, der både forebygger og behandler. Og et sundhedsvæsen, der kan tiltrække personale.