Kommentar til ansættelse i vikarbureau i Region Hovedstaden

18-11-2022

Netmagasinet Femina udgav den 16. november en artikel om Region Hovedstadens samarbejde med et nyt vikarbureau om længerevarende vikariater. Ifølge Femina har flere advokater udtalt, at det kan være i strid med lovgivning, hvis regionen/vikarbureauet afviser ansøgere til vikariater, alene fordi de bor i Region Hovedstaden.

Det er bekymrende, at der er rejst den mistanke. Helt principielt skal jordemødre naturligvis ikke begrænses i at søge en stilling i den region, de bor. En sådan forskelsbehandling er hverken etisk i orden eller lovlig.

Vi forventer selvfølgelig, at regionen overholder forvaltningsloven, og det har vi behov for at få afklaret. Jordemoderforeningen rettede derfor henvendelse til Region Hovedstaden og vikarbureauet allerede tirsdag og bad om dokumentation for, at det ikke finder sted. Begge afviste, at der var tale om en aftale mellem dem om at afvise jordemødre fra Region Hovedstaden. Vikarbureauet oplyste dog, at det var deres normale forretningskoncept at rekruttere fra andre lande og landsdele til de kunder, som mangler bestemte faggrupper. Onsdag oplyste vikarbureauet, at de anerkender den problemstilling, der er blevet rejst, og at jordemødre fra Region Hovedstaden på lige fod med alle andre jordemødre fremadrettet kan søge stillinger i vikarbureauet.

Som forening varetager vi alle medlemmers tarv – de vikartilknyttedes såvel som de fastansatte. Vi anerkender regionernes behov for at drosle ned på vikarer ud fra et mål om at skabe gode arbejdspladser. Men det skal selvfølgelig forgå på både juridisk og etisk ordentligt. Derfor er vi tilfredse med, at alle jordemødre nu har mulighed for at søge ansættelse via vikarbureauet, uanset hvor de bor. Desværre har det pågældende vikarbureau ikke tegnet overenskomst med Jordemoderforeningen, og det spor vil vi naturligvis også forfølge.

Vi ved ikke mere end det, vi selv har læst i medierne og opfordrer medlemmer, der er ansat – eller overvejer ansættelse – i det pågældende vikarbureau, til at rette henvendelse til foreningen, hvis de har spørgsmål til vilkårene. Vi opfordrer desuden medlemmer til at henvende sig, hvis de er blevet afvist på baggrund af deres bopæl.