Pris til Roskilde Fødeklinik

Jordemødrene fra Roskilde Fødeklinik modtog den 13. oktober Årets Pris fra fonden ’En god start i livet’.

Med prisen ønsker Cecilia Virgin, forkvinde for fonden, at fremme udbredelsen af jordemoderlede klinikker med inspiration fra Region Sjælland, hvor Roskilde Fødeklinik bliver afregnet fra regionen pr fødsel.

Læs takketalen, der blev holdt af jordemoder Jacqueline Vejlstrup fra Roskilde Fødeklinik:

Tak til Cecilia Virgin og til Fonden ’En God Start i livet’ for i år at vælge Roskilde Fødeklinik som modtager af prisen.

Hermed sætter fonden fokus på, hvordan jordemoderledede klinikker kan bidrage til fødselshjælpen … og til kvindesundheden.

Jordemoderledede klinikker er et valg, som på en gang rækker tilbage i tiden og peger fremad.

Tak til dig, overlæge, Morten Lebech for dine pæne ord om klinikken og tak for vores gode og respektfulde samarbejde med SUH Roskilde gennem 4 år.

Tak Mathias Dahl Meier – din saxofon er en af de vigtige stemmer, som gør denne dag og hele verden “wonderful”

Tak Carolina og Thor Underbjerg for jeres bevægende beretning om hele tre fødsler – hvor Roskilde Fødeklinik har haft en finger med i spillet i to af dem.

(Carolinas og Thors beretning findes her: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10160135135014722&id=597044721 )

Og tusind tak til forsker og jordemoder Rikke Damkjær Maimburg og professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard for jeres interessante præsentationer om jordemoderklinikker.

Man skal jo ellers høre meget om jordemoderklinikker, før ørerne falder af – også fra folk (og styrelser), som burde vide bedre.

Men altså, hvis man nu kun havde hørt jeres forskningsbaserede fremstillinger og analyser, så måtte man jo spørge sig selv – hvorfor i alverden vi kun har een eneste jordemoderklinik i Danmark?

Må vi foreslå, I laver en landsdækkende turne? Et road show med fakta om jordemoderklinikker? Gerne TV-transmitteret i bedste sendetid!

For ifølge den forskning, I har præsenteret i dag – både den jordemoderfaglige og den sundhedsøkonomiske – kan fritstående jordemoderledede klinikker tilsyneladende bidrage til løsningen af tre aktuelle og indbyrdes tæt forbundne problemer, som vi alle – uanset profession – er enige om, plager fødselshjælpen:

1. Overmedikaliseringen af fødslerne

2. Kapacitetsproblemerne, og

3. Manglen på jordemødre (NB! som vil arbejde på fødegangene, altså! Jordemødre er der masser af)

At sundhedsøkonomen Jes så ovenikøbet i dag kan vise, at jordemoderklinikker også er billigere for samfundet – det vil nok overraske nogle. Men ikke os, som arbejder i RF. Vi ser det hver eneste dag.

Vi er billigere for Region Sjælland – ikke alene, fordi vi har færre fødselsindgreb og dermed færre omkostningstunge følger af disse – men også fordi vi fire vagthavende jordemødre kan udføre alt det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, dvs. relationsdannelsen i graviditeten, flere og længere konsultationer og fødselsforberedelse i små hold, samtidigt med, at vi opretholder vagtberedskabet for ugens fødende. Det kan vi kun i kraft af vores lille størrelse. Lille og vågen, som man siger.

Og med det projekterede stigende fødselstal (10.000 flere over de næste 10 år) gælder det jo om at bruge fødselshjælpens penge fornuftigt og spare på alle unødvendige udgifter.

De penge, som i klinikkerne spares på sundhedsskadelige indgreb i raske kvinders fødsler, kan jo så i stedet bruges på hospitalerne. Her har man hårdt brug for dem til det stigende antal syge gravide og til de komplekse fødsler og mange ressourcekrævende igangsættelsesforløb.

Vi kunne ikke gøre, hvad vi gør, uden opbakning fra hospitalerne. Og derfor må vi dele hæderen for denne pris med vores dejlige kolleger på samarbejdshospitalerne i regionen.

Der har gennem årene udviklet sig et godt og lærerigt samarbejde og faglig udveksling – særligt med Roskilde Hospital, som de fleste af vores familier har som tilknytningshospital.

Og endelig skal der lyde et stort TAK til Region Sjælland. Denne pris er også jeres. Som den eneste region kan Region Sjælland bryste sig af den visionære og menneskerettighedsbaserede fødepolitik, som lader pengene følge den gravide.

Således sætter Region Sjælland kvinders og familiers valg i centrum og viser, at vi alle i regionen – hospitalerne, hjemmefødselsordningen og den jordemoderledede fødeklinik – kan forenes om at give den bedste, sikreste, sundeste og mest individualiserede omsorg, til hver enkelt borger.

På denne måde er region Sjælland et forbillede. Alle regioner bør have jordemoderledede klinikker i deres fødetilbud.

Selvom fonden i år giver prisen til Roskilde Fødeklinik for det arbejde, vi udfører – så gives den på en måde til ALLE jordemødre. Den kvalitet og faglighed Roskilde Fødeklinik står for, skyldes nemlig ikke os som personer.

For ganske vist, er vi – som alle jordemødre – hver for sig unikke. Men vi er først og fremmest – som alle jordemødre – JORDEMØDRE!

Vi er således hverken dygtigere eller dårligere end de fleste. Vi gør heller ikke noget nyt men bare det, som vi og alle jordemødre har lært. Og det er faktisk ældgammelt.

Og det er just det inspirerende ved årets valg af jordemoderklinikken i Roskilde.

Alle jordemødre kan det samme som os. Og få samme resultater og arbejdsglæde hvis bare de får mulighed for selv at tilrettelægge og prioritere omsorgen ud fra deres egen jordemoderfaglighed i mindre, selvstændige enheder: The Midwife Model of Care!

Vi må takke vores familier. Både dem, som føder i klinikken, men også – og især – vores egne familier derhjemme.

Vores børn, som er gjort af et særligt stof og vores partnere – ja selv vores gamle forældre. Roskilde Fødeklinik ville ikke have stået der uden jeres deltagelse og hjælp. På den måde er vi også et familieforetagende.

Og vores mænd …. I disse første fire år, mens vi har løbet klinikken i gang, har I givet udtrykket “Jordemodermænd” en helt ny og udvidet betydning. Vi er stolte af jer …. og dybt taknemmelige.

Men først og sidst vil vi takke dig, Cecilia Virgin.

Det har været en stor ære og fornøjelse at lære dig at kende. Din passion og engagement i at forbedre forholdene for de fødende og de nyfødte er formidabel.

At du og fonden i år har udset jer en jordemoderledet klinik som prismodtager vidner om rettidig omhu og en visionær ungdommelighed, som mange meget yngre mennesker må misunde dig.

Og med dit kolossale drive er vi sikre på, at du nok skal nå dit mål om etablering af mindst een jordemoderledet klinik i hver region.

Med dagen i dag og de mange forberedelser, du har lagt i arrangementet, har du i hvert fald skaffet kliniksagen mange allierede.

Vi krydser fingre for dette noble formål, og med dig ønsker vi alle kommende familier en god start i livet!

TAK!