Venteværelset: For dig, der venter på afklaring i en patientklagesag

Venteværelset er et virtuelt aftenmøde for jordemødre, der venter på, at den patientklagesag, de er involveret i, bliver afklaret.

Ventetiden er lang og kan være ganske opslidende. Mange føler desværre, at de står helt alene i den periode, og at livet omkring dem går videre, mens de selv er sat på standby. Samtidig ved vi, at man i perioden kan rammes af professionsusikkerhed og tanker om, hvorvidt det overhovedet vil være muligt at fortsætte jordemoderlivet på den anden side af klagen.

’Venteværelset’ vil give mulighed for, at man i ventetiden kan få luftet sine bekymringer med kolleger i samme afventningslimbo og brudt ensomheden – forhåbentlig vil dette betyde, at man oplever ventetiden mindre hård og isolerende.

Mødet foregår som et lukket teamsmøde og er kun for jordemødre, der er berørt af en klagesag. Der vil naturligvis være fuld diskretion i gruppen. Både Anne-Mette Schroll og Pernille Thykier fra Jordemoderforeningens klagesagsteam deltager på møderne og er klar til at svare på spørgsmål af faglig og juridisk karakter. Venteværelsesmøderne afholdes en gang hver anden måned og annonceres i Jordemoderforeningens nyhedsbrev og kan findes i kalenderen på hjemmesiden.

Næste møde er torsdag den 10. november kl. 19-20, tilmelding sker ved at sende en mail til pet@jordemoderforeningen.dk