Status på brug af Angusta

Et udvalg under DSOG, med deltagelse af jordemoder Mette Smed fra Rigshospitalet, har arbejdet for at vurdere alternativer. Se referatet fra mødet her (…), hvor du desuden også vil kunne læse mere om misoprostol og Misofar. Sidstnævnte er et alternativ til Angusta, som hvert fødested skal ansøge Lægemiddelstyrelsen om udleveringstilladelse til at kunne anvende til igangsættelse af fødsler.

Fra UpToDate

Misoprostol: Pharmacokinetic profiles, effects on the uterus and side-effects

Rsummary of Product Characteristics

Misoprostol levels over timeswith oral versus vaginal administration

Referat fra møde om Angusta/Misofar, 15/8 2022