Varige tillæg – aftalt lokalt

Nyansatte jordemødre i Region Hovedstaden kan nu se frem til automatiske og varige lønstigninger allerede efter et års ansættelse og igen efter tre og seks år. Jordemødre, der har halvdelen af deres arbejdstid ved fødslerne, får der ud over et varigt tillæg.

Af Anne-Marie Kjeldset

”Det er med stor glæde og optimisme, at jeg kan informere om, at Jordemoderforeningen og Region Hovedstaden, efter lange forhandlinger, har indgået to nye aftaler om løntillæg til jordemødre ansat i Region Hovedstaden”.

Sådan indleder Sus Hartung, der er formand for jordemødrene i Region Hovedstaden, et nyhedsbrev til hovedstadskredsens jordemødre efter, at der fredag den 2. september blev sat underskrifter på en aftale med regionen om varige lokale tillæg.

Forhandlingerne har løbet over en rum tid og på en noget dyster baggrund nemlig mange vakante stillinger. Jordemødre har i flere år forladt de regionale fødeafdelinger med to begrundelser: et presset arbejdsmiljø og en løn, der ikke afspejler uddannelse, belastning og ansvar.

Kompetenceaftalen

Målet med kompetenceaftalen er at sikre alle jordemødre et lønløft indenfor de første otte års ansættelse. Først efter otte år bringer den centralt aftalte overenskomst jordemødrene op på et højere løntrin. 

– Det er lykkedes os at forhandle en kompetencemodel med tre trin, så man som nyuddannet jordemoder oplever, at man hurtigt kommer ind i en lønudvikling, skriver Sus Hartung videre i nyhedsbrevet

Kompetencetillægget gives til jordemødre med uafbrudt ansættelse i Region Hovedstaden og gives efter henholdsvis 1, 3 og 6 års ansættelse.

Begrebet uafbrudt ansættelse betyder, at man mister sine tillæg ved opsigelse af sin stilling. Ved ny ansættelse skal lønnen genforhandles. Holder man derimod orlov, uanset om orloven er lønnet eller ulønnet – og uanset baggrunden for orlovsbevillingen – er man fortsat i et uafbrudt ansættelsesforhold.

Afdelingsjordemødre/kliniske supervisorer, koordinatorer, sonografer og uddannelsesansvarlige jordemødre er i første omgang ikke inkluderet i kompetencemodellen. Forhandlingerne fortsætter for de jordemødre, der er ansat til at varetage disse funktioner.

For jordemødre, der allerede har forskellige typer tillæg; kompetencetillæg, anciennitetstillæg, kvalifikationstillæg eller personlige tillæg, vil der ske en modregning. En mindre gruppe jordemødre vil af denne grund ikke opleve så stor en lønstigning. Ingen vil dog opleve en lønnedgang, og alle vil blive indplaceret på den nye kompetencemodel, også hvis man har mere end seks års erfaring. Følgende kompetencegivende uddannelser vil ikke blive modregnet: IBCLC, klinisk vejlederuddannelse og obstetrisk efteruddannelse. De overenskomstmæssige tillæg, inklusive overgangs- og udligningstillæg, vil heller ikke blive modregnet.

 Årligt tillægTillæg per måned
Trin 18.515, –709,58
Trin 29.600, –800,00
Trin 312.774, –1.064,50
I alt30.889, – kroner2.574,08 kroner

Alle data er angivet for den fuldtidsansatte jordemoder, og vil blive reguleret efter ansættelsesbrøken.

Fødegangstillæg

Fødegangstillægget giver 12.000 kr. årligt til jordemødre, afdelingsjordemødre og kliniske jordemodersupervisorer, der varetager fødsler i mindst halvdelen af deres arbejdstid. Tillægget ydes forholdsmæssigt til deltidsansatte.

Fødsler defineres som arbejde på akut- og fødemodtagelse, igangsættelsesafsnit, fødeklinik, hjemmefødsel, kejsersnit og fødegang.