TRIO-dag

70 TRIOmedlemmer fra hele landet fik viden om deres lovpligtige opgaver og input til forbedring af arbejdsmiljøet

På dagsorden for dagen var både oplæg om lovpligtige indsatser for at undgå ‘Store arbejdsmængder og tidspres’. Her var Arbejdstilsynet inviteret til at formidle de nye opgaver.

Ud over de lovpligtige opgaver blev TRIO’erne inspireret til at tænker over, hvordan deres konkret arbejdsplader bliver bedre til at give rum til pauser samt drøfte, hvordan det forsats sikres, at kolleger, der får behov for defusing eller debriefing bliver opdaget og tilbudt den påkrævede hjælp

TRIO’erne blev også præsenteret for et forskningsprojekt, som i løbet af 2022 og 2023 vil følge kvinder med natarbejde og se på natarbejdets indvirkning på fysiologien.