Jordemoderforeningen: Tiltrængt med redningspakke til fødegangene

06/12/2021

Der bliver i dag løbet rigtig stærkt på landets fødeafdelinger. Mangel på personale, dårlige arbejdsvilkår og alt for få hænder skaber i dag risiko for utrygge fødsler. 125 dage om året er der flere fødende end der er jordemødre på arbejde, viser opgørelse fra landets fødeafdelinger. Derfor er det også helt afgørende, at der nu er afsat penge til trygge fødsler på næste års finanslov.

”Der er positivt, at der både er politisk vilje og nu også midler til at få taget hul på de strukturelle problemer, der er dokumenteret, og samtidig også en anerkendelse af, at der mangler jordemødre til at løfte den kvalitet, som borgerne har krav på,” siger Lis Munk, formand for jordemoderforeningen.

”Ros til regeringens støttepartier Enhedslisten og SF for at have kæmpet et løft af fødeområdet ind i årets finanslov. Det startede med et rundt nul til fødeområdet. Nu kan vi komme i gang med en helt nødvendig genopretningsplan”, siger Lis Munk.

Det er dog afgørende, at pengene skal gå til mere personale – ikke endnu flere opgaver.

”Hvis de afsatte midler bruges til at sikre flere kollegaer på landets fødeafdelinger, så kan vi begynde at genoprette trygge forhold for de fødende, og samtidig få stoppet personaleflugten. Men bruges penge alene på at hælde nye opgaver over på personalet, så er vi lige vidt. Derfor er det min forventning, at pengene bruges til at sikre alle fødende en jordemoder under fødslen,” fortsætte Lis Munk.

Hun er derfor også tilfreds med, at der som en del af aftalen bliver igangsat en analyse af det konkrete behov for normeringer til at løse svangreomsorgen.

For på trods af, at der er blevet flere jordemødre til færre fødsler, har opgaven ændret sig så meget, at der bliver løbet alt for stærkt på fødeafdelingerne. Jordemoderforeningen har selv lavet en analyse, der viser, at der, på grund af variation i antal fødsler på de enkelte dage, hver tredje dag er flere fødsler end jordemødre på arbejde. Lis Munk er overbevist om, at en analyse vil bekræfte behovet for et beredskab til at håndtere de udsving, der er i antal fødsler.

”I dag er der tusindvis af fødende, som i kortere eller længere tid ikke har en jordemoder hos sig under fødslen. Det har konsekvens for patientsikkerheden, og det er politikerne nødt til at forholde sig til” siger Lis Munk og tilføjer, at Jordemoderforeningen gerne bidrager til analysearbejdet, herunder med den konkrete afdækning af den aktuelle normering.

”Jeg ser frem til at blive inddraget i den konkrete udmøntning af puljen til fødeområdet, så vi kan være med til at sikre kvaliteten og fagligheden i de konkrete tiltag. Vi er bestemt ikke i mål endnu. Men med vinterpakke til at styrke rekruttering – og nu også penge til flere jordemødre – er vi et stykke af vejen,” slutter Lis Munk.

For yderligere kommentarer kontakt:

Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen, 28573210

Iben Konradi Nielsen, direktør for Jordemoderforeningen, 28734266