Regeringens vinterpakke

05/12/2021 Nyhed, Pressemeddelelse

Jordemoderforeningen er glade for, at regeringens vinterpakke er en håndsrækning til hele det danske sygehusvæsen. For problemet er langt større end blot corona og pukkelafvikling, siger formand Lis Munk:

’Det her er en langt større dagsorden omkring rekruttering og fastholdelse af en række centrale personalegrupper, og der er i høj grad brug for akutte løsninger. Vi er overbevist på, at et midlertidigt lønløft her og nu kan bidrage til at fastholde de hårdtarbejdende jordemødre, der knokler med at få fødegangene til at hænge sammen i disse måneder. Det er ikke bare betaling for ekstra vagter, det får vi allerede – men en anerkendelse af den indsats, de gør i det akutte arbejde” siger Lis Munk.

Hun bakker op om, at midlerne skal fordeles ude i de enkelte regioner, hvor behovet er størst, i dialog med de faglige organisationer.

”Det er de lokale ledelser og medarbejderne, der ved hvor skoen trykker. Vi bidrager gerne til at finde kloge og gode løsninger sammen med regionerne” siger hun og tilføjer, at midlertidige midler netop er midlertidige. Der er fortsat brug for langsigtede løsninger på de udfordringer, der er på fødegangen.

”Der er fortsat brug for et opgør med den strukturelle ulighed i løn til kvindedominerede fag. Det kræver en hård prioritering i de kommende år for at udligne denne forskel. For at få et bedre arbejdsmiljø på fødeafdelingerne er der brug for bedre normeringer på fødegangen. Hurtigt. Der er hårdt brug for en grundnormering, der tager højde for udsving i antal fødsler, og det har vi en forventning om, at forligspartierne finder en løsning på, siger Lis Munk.

For flere kommentarer:

Formand Lis Munk 28 57 32 10

Direktør Iben Konradi Nielsen 28 73 42 66