Jordemoderforeningen søger repræsentanter til Det Rådgivende Praksisudvalg

Jordemoderforeningen søger repræsentanter til Det Rådgivende Praksisudvalg, der har til opgave at følge Styrelsen for Patientklagers praksis for afgørelsen af forløbsklager og rådgive styrelsen om den fremtidige afgørelse af sammenlignelige sager. 

Sundhedsministeriet skal atter udpege repræsentanter og suppleanter til Det Rådgivende Praksisudvalg, da den gældende udpegningsperiode udløber pr. 31. december.

Jordemoderforeningen, som er repræsenteret i Det Rådgivende Praksisudvalg, søger derfor én repræsentant og én suppleant, der har lyst til at indgå i dette arbejde.

Det Rådgivende Praksisudvalg har til opgave at følge Styrelsen for Patientklagers praksis for afgørelsen af forløbsklager og rådgive styrelsen om den fremtidige afgørelse af sammenlignelige sager.  Det Rådgivende Praksisudvalg skal desuden rådgive Styrelsen for Patientklager om, hvordan der bedst kan drages læring af forløbsklagesagerne.
Rådet mødes som minimum to gange om året. Der gives ikke vederlag for mødedeltagelse, men der ydes kørselsgodtgørelse.

Læs mere om udvalget på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside, hvor du også vil kunne finde kommissorium og tidligere mødereferater: https://stpk.dk/om-os/det-radgivende-praksisudvalg/

Har du lyst til at indgå i udvalget, skal du sende en ansøgning til Anne-Mette Schroll på ams@jordemoderforeningen.dk senest den 26. september. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af din motivation til at søge funktionen, samt dit CV.

Du er også velkommen til at skrive til Anne-Mette, hvis du har spørgsmål til ansøgningen.