Regionerne får igen mulighed for at lukke ned for hjemmefødsler

04/01/2021

Regionerne fik fra 1. januar 2021 igen mulighed for at fratage fødende retten til jordemoderhjælp i hjemmet. En nedlukning af hjemmefødsler kan kun ske ud fra en kapacitetsvurdering i den enkelte region.

Det sker som følge af en ændringsbekendtgørelse udsendt af Sundhedsministeriet.

Også i foråret 2020 havde regionerne hjemmel til at lukke ned for tilbuddet om hjemmefødsel som følge af personalemæssig belastning. Her lukkede alle regioner – bortset fra Region Sjælland – for hjemmefødsler i varierende perioder.

”Vi vil ligesom i foråret gøre opmærksom på risici for uassisterede fødsler. Vi har allerede hørt om flere tilfælde i Region Hovedstaden, hvor gravide vil føde uden assistance fra en jordemoder, fremfor på et sygehus,” siger Lis Munk.

Dags dato er det kun fødestederne i Region Hovedstaden, der har frataget gravide muligheden for at føde hjemme.

Der er mange årsager til, at man vælger at føde hjemme. Der kan være både fysiske, medicinske, psykiske og sociale årsager til valget af en hjemmefødsel, og det er langt fra altid et privilegeret eller luksus-betonet tilvalg.

”Derfor vil suspendering af hjemmefødslerne udfordre lighed i sundheden,” siger Lis Munk.

Bekendtgørelsen er en indskrænkning i regionernes pligt til at tilbyde jordemoderassistance ved fødsel i hjemmet.

”Vi anerkender, at det nogle steder og i nogle tilfælde kan være nødvendigt at suspendere hjemmefødsler for at koncentrere jordemødrene på fødegangen, fx ved stigning i sygemeldinger blandt personalet”, siger Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen.

Hun opfordrer imidlertid kraftigt regioner, der gør brug af muligheden for at lukke ned for hjemmefødsler, om at gøre det så kortvarigt som mulig.

”Vælger en region at suspendere for hjemmefødsler, bør det kun være begrundet i kapacitetsmæssige årsager. Vores erfaringer fra foråret er, at der ikke alle steder var et reelt behov, og at det ikke alle steder gav den tiltænkte ro på fødestederne. Tværtimod ser vi, at suspendering af hjemmefødsler giver unødvendig utryghed,” siger Lis Munk.

Jordemoderforeningen appellerer til, at regionerne lytter til den faglige vurdering lokalt og kun benytter sig af muligheden for at lukke ned for hjemmefødsler, hvis der reelt er behov for det. Samt at det i så fald sker i tæt dialog med og efter ønske fra chefjordemødre og tillidsrepræsentanter.

”Vi genkender ikke et generelt billede af, at hjemmefødselsjordemødre skulle være bekymrede for at medvirke til hjemmefødsler under en pandemi. Erfaringerne har vist, at gravide passer godt på sig selv og derfor udgør en mindre risiko for at smitte sundhedspersonale, end mange andre indlagte på sygehusene. Der kan herudover være muligt at øge sikkerheden gennem systematiske test, så både fødende og jordemødrene kan føle sig helt trygge”, siger Lis Munk.

Link til ændringsbekendtgørelse

Kontakt:

Anne-Marie Kjeldset, presseansvarlig Jordemoderforeningen, mobil 21 76 64 04, mail amk@jordemoderforeningen.dk

Lis Munk, formand Jordemoderforeningen, mobil 28 57 32 10, mail lim@jordemoderforeningen.dk