Træk vejret – Folkemødet 2024

Der er mange måder at trække vejret på, men det bedste vi ved, er de dybe åndedrag.

Under ve-arbejdet giver et roligt åndedræt god iltning til muskelarbejdet og til fosteret, og det hjælper kroppen af med affaldsstoffer. Samtidig giver det den fødende en oplevelse af kontrol og nærvær, så fokus kan være på afspænding og blødgøring af kroppen. At trække vejret dybt virker lindrende i sig selv og giver overskud til arbejdet.

I arbejdet med mennesker skal der også være plads til at trække vejret, til at holde pauser. Det er vigtigt, at jordemødre har overskud til at være nærværende og i kontrol, når de har ansvaret for liv. På flere af landets fødeafdelinger er der tit så travlt, at jordemoderens helt basale, kropslige behov ikke kan blive opfyldt. Der skal laves løsninger, der gør det muligt at trække vejret!

Når der tages beslutninger på fødeområdet, er det også vigtigt at trække vejret, så der ikke laves forhastede tiltag. Jordemoderforeningen arbejder aktuelt bl.a. for IKKE at skære i uddannelseslængen og IKKE at foretage yderligere besparelser på fødeområderne. Der bør kigges på bedre muligheder for afveksling i jobbet, fx gennem delestillinger. Når vi bliver spændt til det yderste, ender vi med at miste pusten, overskuddet og nærværet – så træk lige vejret, og lyt til jordemødrene!