Film om Ritgens håndgreb

’Kan det lade sig gøre at nedsætte frekvensen af sphincterruptur? Vi ved det ikke, men vi prøver’, er titlen på en film produceret af jordemoder Karen West på Hvidovre Hospital i 2006. Filmen viser tre forskellige håndgreb brugt i praksis. Filmen kan ses her

Ritgens håndgreb bruges til at kontrollere hovedets fødsel og dermed beskytte muskulaturen i perinæum. Håndgrebet bruges i de sidste veer, hvor en stor del af baghovedet ses i introitus. Jordemoderen har sin venstre hånd på barnets baghoved og kan dermed styre hastigheden, hvormed hovedet kommer frem. Højre hånds fingre får fat om barnets hage mellem anus og halebenet og deflekterer hovedet, til det står i gennemskæringen og perinæum glider om bag hovedet.

Ritgens håndgreb blev oprindeligt praktiseret gennem anus.

Den oprindelige Ritgens manøvre bliver foretaget mellem veerne. Den modificerede Ritgen manøvre bliver foretaget under ve dog uden, at den fødende presser.

Håndgrebet har navn efter lægen Ferdinand August Marie Franz von Ritgen, der beskrev det i 1855.

Ritgen beskrevet af Meyer
Leopold Meyer, overaccoucheur, beskriver Ritgens håndgreb således:

”Det Ritgenske håndgreb består i, at man fører 2. og 3. finger ind i anus og herfra trykker på mund og hage og presser hovedet op mod arcus infra pubem og derpå lader det fødes ved extension i et passende moment. Man må ikke for tidlig begynde at bruge denne metode, thi den er til ingen nytte, før hovedet hvælver perinæum frem. Det kan tilføjes, at foruden beskyttelsesmiddel for perinæum kan metoden bruges som extraktionsmiddel, når veerne svigter i sidste øjeblik”.

Kilde: Lærebog i fødselshjælpen. Bind 1. Leopold Meyer. 1921.