Vikar

Flere vælger at være vikar

Et voksende antal jordemødre vælger at arbejde på deltid og supplere indtægten som vikar. Det har...

Læs mere

Vikarlivet havde sin tid

Det var fagligt inspirerende og skæppede også godt i kassen at være vikar. Men Charlotte Elklit har...

Læs mere

Hvad mener Jordemoderforeningen

Tidsskrift for Jordemødre har sat Jordemoderforeningens formand, Lillian Bondo, i den varme stol og...

Læs mere

Sådan betales de ekstra vagter

Vikarbureauer
Jordemoderforeningen har indgået overenskomst med FASID, herunder Kinnerup Care, som er...

Læs mere