Valg 2017 kopi

Vil du være en del af hovedbestyrelsen?

Brænder du for at fremme jordemoderforskning? Vil du gerne sætte en debat i gang om mere offentlig-...

Læs mere

Kredsformændene om de to ekstra medlemmer i kredsbestyrelserne

Tidsskrift for Jordemødre har spurgt de seks kredsformænd om følgende:

  1. Hvilke overvejelser har I...
Læs mere

Valg til formands-, hovedbestyrelses- og kredsformandsposterne

I 2017 er der valg til posten som formand for Jordemoderforeningen og til posterne som formand for...

Læs mere

Udvidet demokratisk struktur

I november 2016 vedtog de delegerede på Jordemoderforeningens kongres at udvide kredsbestyrelserne...

Læs mere