Patientklager

Brug af vestimulerende midler

Sundhedsstyrelsen følger op på alle afgørelser truffet af Patientklagenævnet. Fire afgørelser...

Læs mere

Patientklager

Klage
Klage over fødselsforløb samt manglende information om hindesprængning
En 19-årig...

Læs mere

Uenighed i afgørelserne

Jordemødrene i Patientklagenævnet er uenige i afgørelserne i hver tredje sag, hvor der gives kritik....

Læs mere

Patientklagenævnet værner om din retssikkerhed

Bedre end sit rygte? Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kritiseres ofte for ikke at give flere...

Læs mere

"pt. ringer igen om en time.."

Jordemødre får relativt mange klager fra brugere sammenlignet med andre faggrupper, men kun en...

Læs mere

Afgørelser skal på nettet

Navnene på jordemødre og andre sundhedspersoner, der får påtaler i Patientklagenævnet, skal...

Læs mere

Klagerne fylder meget

Det påvirker jordemødre meget, når der bliver klaget over dem. Det gælder også, selvom en afgørelse...

Læs mere