Misoprostol

Minprostin og misoprostol

Hvorfor anbefaler fødselslægerne at bruge misoprostol, når der allerede findes et præparat på...

Læs mere

Misoprostol - et peroralt alternativ til Minprostin

Om forfatterne
Lars Høj, overlæge, gynækologisk/obstetrisk afd., Sygehus Vendsyssel
Misan Stehouwer,...

Læs mere

Misoprostol - er det nu så sikkert og effektivt?

Om forfatterne
Eva Rydahl, lektor i jordemoderkundskab, cand. scient.san
Jette Aaroe Clausen, lektor...

Læs mere

"Man normaliserer noget, der i princippet er farligt"

Patientombuddet ser kun toppen af isbjerget, når de modtager indberetninger af utilsigtede...

Læs mere

Import af misoprostol

Sundhedsstyrelsen har givet udleveringstilladelse til et importeret præparat, der matcher de...

Læs mere

Lægemiddelfirma skal analysere misoprostol

Lægemiddelfirma er blevet pålagt at registrere og analysere bivirkninger ved misoprostol ud fra...

Læs mere

Misomodning

På Rigshospitalet får de gravide tilbud om at få en ”modningspille”, når de er gået elleve dage over...

Læs mere