I praktik

Kontinuitet i praktikken

De jordemoderstuderende risikerer kun at kende deres vagter kort tid frem og komme til at gå med...

Læs mere

Relationer og nærhed

Jordemoderuddannelserne har fået pålæg om at sætte ting i værk, der kan sænke antallet af...

Læs mere

"Næste gang vil jeg ikke gå baglæns"

Katrine blev på grund af uheldige omstændigheder kastet rundt mellem forskellige kontaktjordemødre....

Læs mere

Trængsel i klinikken

På Odense Universitetshospital lægger de jordemoderstuderende selv deres vagtskema og der er...

Læs mere

I praktik med kendt jordemoder

De studerende vil gerne have kontinuitet og det får det ved at følge jordemødre i kendt...

Læs mere