Gæstejordemødre

Strammer reglerne for gæstejordemødrene

Ledelsen på Rigshospitalet strammer proceduren for at lade gæstejordemødre forestå ved fødsler....

Læs mere

Den gravides rettigheder

Loven giver den gravide ret til at føde på et hospital. Men den giver hende ikke ret til selv at...

Læs mere

Sorte pletter på hospitalerne

Privatpraktiserende jordemødre forstår ikke begrundelserne, når de bliver afvist på et offentligt...

Læs mere

Konduite, kontrakter og kvalitetskrav

Det er ærgerligt, hvis krav fra akkreditering og andre kvalitetssikringsprogrammer gør, at en...

Læs mere