Fosterovervågning

Det handler om uddannelse og god klinik

CTG uden STAN fungerer for nogle fødselshjælpere, mens andre har det bedst, når STAN-delen er med....

Læs mere

Fine resultater uden STAN

Fødeafdelingen i Aarhus valgte STAN fra, da mange andre valgte det til. I den ideelle verden med...

Læs mere

Risikofødsler: STAN er ikke bedre end CTG

STAN-teknologien blev indført i de skandinaviske lande for 20 år siden for at gøre overvågningen af...

Læs mere

Neoventa - firmaet bag STAN

Tidsskrift for Jordemødre har stillet Neoventa, der er firmaet bag STAN, en række spørgsmål baseret...

Læs mere

Akustisk biomarkør af placentar dysfunktion

Eksisterende metoder til fosterovervågning har høj sensitivitet, men lav specificitet. Det betyder,...

Læs mere