Færdighedstræning

Uddannelse og pH-måling forbedrer fosterovervågningen

Data fra Patientforsikringen og fra databasen over utilsigtede hændelser viser, at ctg’en fortolkes...

Læs mere

Ctg-tolkning trænes på pc’en

Fejltolkning af en ctg-strimmel gjorde, at der blev sat fokus på fosterovervågning på fødeafdelingen...

Læs mere

Træning giver sikkerhed

Personalet på Fødeafdeling Y i Skejby efteruddannes i at håndtere akut opståede...

Læs mere