Alle

Patientklager over fødsler handler ofte om noget relationelt

Flere og flere sundhedsprofessionelle oplever, at en patient klager over dem. Det gælder også for...

Læs mere

Et vilkår i jordemoderfaget

Som jordemoder skal du handle med ‘omhu og samvittighedsfuldhed’. Gør du ikke det, kan du modtage...

Læs mere

Faget - næsten - uden mænd

I Aalborg læser 22-årige Andreas til jordemoder. Når han er færdiguddannet, vil han være én af cirka...

Læs mere

Jordemødre: Mænd er velkomne i faget

En række vicechef- og chefjordemødre finder artiklen ’Faget – næsten – uden mænd’ på de foregående...

Læs mere

'Jeg har lyst til at sige tak til parret, hver gang jeg har været med til en fødsel'

Andreas er i gang med at tage verdens fedeste uddannelse. Han skal nemlig være jordemoder. Og så er...

Læs mere

Sundhedsøkonom ser positivt på fødeklinikker

1, 2, 3, 4, 5, 6. Så mange grunde til at etablere jordemoderledede fødeklinikker kan Jes Søgaard,...

Læs mere

Klinik eller ej?

Der er stor debat om, hvordan svangreomsorgen skal organiseres. Og kliniktanken oppe at vende endnu...

Læs mere

Træsko med blodstænk, hindbærroulade og 220 millioner

Mange jordemødre husker nok skoaktionen, der i 2015 kastede lys på fødegangenes fortravlede vilkår...

Læs mere

"Vi bliver nødt til at gøre noget radikalt"

‘Jordemødre for Ligeløn’ blev til, fordi de vil have en bedre og mere retfærdig løn. Det kæmper de...

Læs mere

"Aktivisme kan sætte dagsordenen til et folketingsvalg"

Aktivistiske kampagner kan både komme fra en fagforening eller fra medlemmerne. Og når der er et...

Læs mere

"Havde vi fulgt den slagne vej, havde det ikke bragt noget med sig"

Da 22 jordemødre på Hillerød Sygehus i 1994 sagde deres job op, kom der skred i forhandlingerne om...

Læs mere

Præeklampsi - patologi, risikofaktorer, behandling og efterforløb

Omkring 5-10% af alle gravide kvinder udvikler hypertension i graviditeten med en overvægt hos...

Læs mere

Patologien bag præeklampsi

Præeklampsi handler grundlæggende om en ubalance mellem placenta og kvinden

Læs mere

"Jeg lukkede ned for alvoren for at holde ud at være i det"

Signe Beier svingede mellem fornægtelse og dyb angst, da hun fik konstateret præeklampsi i sin...

Læs mere

Jordemoder med speciale i præeklampsi

Kvinder, der i tidligere graviditet har haft præeklampsi, får tilbud om tætte kontroller og en...

Læs mere

Sommer på fødegangen: Jordemødre betaler selv for deres ferievikar

Roskilde Fødeklinik har alle de fire jordemødre, som også er stedets ejere, tre ugers...

Læs mere

Sommer på fødegangen: Den første sommer på Bornholm med vikarer fra et bureau

Bornholms Hospital har de været nødt til at hente vikarer fra et vikarbureau, og det er første...

Læs mere

Sommer på fødegangen: Jordemoderstuderende er hyret ind som sosuer i sommerferien

Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus begyndte de at forberede sig på sommerferien i...

Læs mere

Sommer på fødegangen: Lederen tilbage på gulvet

I denne tid veksler stemningen på fødegangen på Hvidovre Hospital fra dag til dag. Generelt synes...

Læs mere

Sommer på fødegangen: Næsten for travlt til orlov

Lige efter weekenden ringede den ledende overlæge, der havde haft nattevagten på fødeafdelingen på A...

Læs mere

OK18: Storkens dagbog

Storkens april måned: Det er blevet in at skrive dagbog. Så det gik storken også i gang med, da...

Læs mere

OK18: Jordemødre på fødeafdelingerne undtaget fra konflikt

Samtlige regionale fødeafdelinger er undtaget fra konflikten, enten fordi der ikke kunne stilles...

Læs mere

OK18: Pres på jordemødres arbejdstidsaftale

OK18 handler ikke kun om løn, spisepause og lærernes arbejdstid. Danske Regioner har også stillet...

Læs mere

OK18: Vil skævheder i løn til livs

Sundhedskartellet* sendte den 6. november forslag til generelle krav til Forhandlingsfællesskabet**....

Læs mere

En blandet oplevelse

Et ophold på en fødeafdeling i Tanzania var en blandet oplevelse for 20-årige Pernille Tomsen, der...

Læs mere

"Ville du gøre det på et dansk fødested?"

Erfaringer fra et ophold på et hospital i et tredje verdensland kan være med til at bane vejen til...

Læs mere

Projects Abroad

En række organisationer sender unge ud i verden til frivilligt arbejde. Mange bruger opholdet i et...

Læs mere

Den canadiske jordemoderuddannelse

I 1992-93 blev 75 jordemødre, der på det tidspunkt arbejdede alegalt, altså uden nogen form for...

Læs mere

Viden, forståelsesrammer, politik, påvirkning. Og et gulv, der gav sig faretruende under 1.000 jordemødres dans

Jordemoderforeningens næstformand har været til verdenskongres for første gang. Det beretter hun om...

Læs mere

Håndudmalkning i graviditeten

Jeg var ret høj efter at have hørt professor of midwifery and maternity services research, Della...

Læs mere

Glimt af ICM set med en jordemoderstuderendes øjne

Fire tusinde jordemødre står stimlet sammen i en sal i Toronto, Canada. ICM skal snart gå i gang, og...

Læs mere

Tværfagligt samarbejde i uddannelsen

Man skulle tro, at jordemoderuddannelserne i Holland og England havde gennemgået den samme revision,...

Læs mere

Vil du være en del af hovedbestyrelsen?

Brænder du for at fremme jordemoderforskning? Vil du gerne sætte en debat i gang om mere offentlig-...

Læs mere

Kredsformændene om de to ekstra medlemmer i kredsbestyrelserne

Tidsskrift for Jordemødre har spurgt de seks kredsformænd om følgende:

  1. Hvilke overvejelser har I...
Læs mere

Valg til formands-, hovedbestyrelses- og kredsformandsposterne

I 2017 er der valg til posten som formand for Jordemoderforeningen og til posterne som formand for...

Læs mere

Udvidet demokratisk struktur

I november 2016 vedtog de delegerede på Jordemoderforeningens kongres at udvide kredsbestyrelserne...

Læs mere

Plads til alle

Jordemoderforeningens hoved- og kredsbestyrelser bliver udvidet, så jordemødre på alle arbejdsfelter...

Læs mere

Pluk fra kongressen

Gry Fisker

“Det gør mig tryg”
Hvad er det vigtigste emne på denne kongres?
Forslaget til...

Læs mere

Tre studerendes opfordring

Maria Hjerm Latham (tv), Nina Söder (th) og Julie Haas, jordemoderstuderende, gik sammen på...

Læs mere

Bachelorprisen 2016

Jordemoderforeningens bachelorpris blev uddelt på kongressen. Med i opløbet om prisen var tre meget...

Læs mere

"Jeg glæder mig helt vildt til igen at stå på en fødestue"

Mere end halvandet år efter sin første sygemelding på grund af stress er jordemoder Louise Nørgaard...

Læs mere

Stress kan "smitte"

God og nærværende ledelse kan forebygge, at medarbejderne sygemeldes med stress. Lederen skal følge...

Læs mere

Komplekst at rådgive gravide om problematisk kemi

Det kan let blive kompliceret at rådgive den gravide om, hvordan hun kan beskytte sit barn mod...

Læs mere

Cocktaileffekt er et problem - men producenter venter på mere viden

Forskere har slået fast, at det er den samlede cocktail af kemikalier, der er problematisk....

Læs mere

Sådan kan den gravide få svar om problematisk kemi

Flere gode apps og hjemmesider giver lettilgængelig information - og i Københavnsområdet er...

Læs mere

"The work of generations"

På trods af klare anbefalinger i de meget omtalte NICE-guidelines* går det trægt med at ændre...

Læs mere

Gør hospitalsafdelinger mere hjemlige

Obstetrikerne presser ikke på for at få oprettet fødeklinikker. Men formand for DSOG lægger op til,...

Læs mere

Norden mødte verden

Norden mødte verden, da Nordisk Jordmorforbunds kongres åbnede i Gøteborg i midten af maj, hvor...

Læs mere

"Vi skal arbejde med kvinderne i et livsperspektiv"

Jordemødrene har fælles udfordringer i de nordiske lande. De nordiske jordemødres formand har et...

Læs mere

"Hvad vil de sige om os i fremtiden?"

Hvorfor gør vi, som vi gør, når forskningen ikke understøtter, at vi skal gøre det?

Læs mere

Bryd stressspiralen

Det er så basalt, at det kan forekomme naivt. Men en jordemoder og en fysioterapeut kan alligevel...

Læs mere

Unge jordemødre på vej

Jordemoderforeningen var medarrangør af et symposium for unge jordemoderledere fra hele verden forud...

Læs mere

Jordemoderforeningen og ligestillingen

Jordemoderforeningen stod sammen med fagforbundet 3f bag en konference om ligestilling. Konferencen...

Læs mere

Jordemoderstuderende hjælper og udforsker

Omkring 50 jordemoderstuderende fra de tre skoler, hovedparten fra UC Syd, arbejdede frivilligt...

Læs mere

Jordemoderforeningens rolle


Lillian Bondo, hvorfor er Women Deliver konferencen vigtig for jordemødre?
 - Der er så mange steder...

Læs mere

Jordemødre kan hjælpe voldsramte gravide

Når en kvinde udsættes for vold under graviditeten, kan det være skadeligt for både hende selv og...

Læs mere

Fakta om vold i graviditeten

Der er store udsving i antagelserne om, hvor mange kvinder, der udsættes for vold af deres partner....

Læs mere

"Jeg var aldrig rolig under graviditeten"

Anne var under pres konstant graviditeten igennem, og nåede aldrig at nyde det. For barnets far var...

Læs mere

Det handler om uddannelse og god klinik

CTG uden STAN fungerer for nogle fødselshjælpere, mens andre har det bedst, når STAN-delen er med....

Læs mere

Fine resultater uden STAN

Fødeafdelingen i Aarhus valgte STAN fra, da mange andre valgte det til. I den ideelle verden med...

Læs mere

Risikofødsler: STAN er ikke bedre end CTG

STAN-teknologien blev indført i de skandinaviske lande for 20 år siden for at gøre overvågningen af...

Læs mere

Neoventa - firmaet bag STAN

Tidsskrift for Jordemødre har stillet Neoventa, der er firmaet bag STAN, en række spørgsmål baseret...

Læs mere

Akustisk biomarkør af placentar dysfunktion

Eksisterende metoder til fosterovervågning har høj sensitivitet, men lav specificitet. Det betyder,...

Læs mere

Simulationstræning giver kropslig erfaring

Simulation er et læringsredskab, der har til formål at skabe en træningssituation, der på væsentlige...

Læs mere

Et skridt foran, prioritering og klar kommunikation

Kollegaerne er langt væk, når man som jordemoder står ved en hjemmefødsel. På Hvidovre Hospital får...

Læs mere

Simulationstræning som læringsform

Simulationstræning er bygget op om scenarier, hvor det tekniske udgør skelettet, men hvor det...

Læs mere

Efterladt på kanten af vanvid

I to et halvt år gik Annemette rundt med et uopdaget fødselstraume,

og hun måtte selv opsøge den...

Læs mere

"Vi kunne gøre det bedre"

Der må aldrig være tvivl om, at jordemoderen er på kvindens side. Samtidig skal vi stå ved, at...

Læs mere

Hanne Kjærgaards Mindelegat

Jordemoder Hanne Kjærgaards mindelegat blev uddelt på jubilæumskonferencen for første gang.

Læs mere

Vi forstår bedst dem, der ligner os selv

Når vi sætter lighedstegn mellem det at være lige og være ens, så risikerer vi, at nogen falder uden...

Læs mere

Vi ved ikke præcis hvorfor, men det hjælper

Randomiserede kontrollerede studier kan ikke påvise fordele ved brugen af hands on versus hands off...

Læs mere

ICM 2014: 2015 - og hvad så?

FN’s mål for nedbringelse af mødre- og børnedødelighed ser ikke ud til at blive opfyldt inden 2015....

Læs mere

ICM 2014: Alvor og direkte injicerbar livsglæde

En verdenskongres for jordemødre er både fest, farver, fag og fællesskab. En af de danske...

Læs mere

Hospice i mors liv

Kvinder, der vælger abort fra, selv om de venter et barn, der sandsynligvis ikke vil være...

Læs mere

Retten til et anderledes barn

Ikke alle vælger abort, når prænatale undersøgelser viser, at barnet enten ikke er levedygtigt eller...

Læs mere

Vi gjorde, hvad vi kunne!

Dorthe Lærke Espegren og hendes mand fik tid til at mærke efter, hvad der ville være den mindst...

Læs mere

Ingen hørte Mettes nødråb

I ni måneder følte hun sig nærmest ignoreret af både egen læge og skiftende jordemødre, selv om hun...

Læs mere

Fortæl din historie og vi kan hjælpe dig

Kan man screene sig til mere målrettet og individuel tilpasset svangreomsorg? Det skal et projekt i...

Læs mere

Betragt rummet som et redskab

Sygehusbyggerier for milliarder er under projektering. Det giver en enestående mulighed for at...

Læs mere

Jordemoderstuderende bygger huse

Sundhedsfaglige og tekniske uddannelser er gået sammen i et uddannelses-arrangement på UCN i...

Læs mere

Kampen om fødslerne

Mens jordemødre i Central- og Østeuropa på forskellig vis kæmper med og mod myndighederne, er det op...

Læs mere

Jordemødre på slagmarken

Overalt i Central- og Østeuropa må jordemødre på barrikaderne, sommetider for overhovedet at få lov...

Læs mere

Samsovning - en anbefaling uden evidens?

Barnet er bedre beskyttet mod vuggedød, når det sover i samme rum som forældrene – men i sin egen...

Læs mere

Det enkle budskab

Det er hele sovesituationen, der kan være livsfarlig, siger en retsmediciner, der har været med til...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens bevæggrunde

Tidsskrift for Jordemødre har stillet Annette Poulsen, sundhedsplejerske, MSP, IBCLC og ansat i...

Læs mere

Familieambulatoriet er ikke kun en specialafdeling for misbrugere

Familieambulatorierne arbejder med forebyggelse, behandling og rådgivning. En del af ambulatoriernes...

Læs mere

Kendt jordemoder trækker

Jordemødrene i Familieambulatoriet i Region Nordjylland følger de gravide både i graviditeten, under...

Læs mere

Brug os

Flere kunne have gavn af den støtte, som de regionale familieambulatorier tilbyder. Kapaciteten er...

Læs mere

NJF Kongres: Beskyt den normale fødsel

620 jordemødre var fra den 13.-15. juni samlet i Oslo til kongres. Selvom de nordiske lande ligger...

Læs mere

NJF Kongres: På med hænderne

Sundhedsmyndighederne i Norge satte fokus på at nedbringe antallet af sphincterrupturer. Det...

Læs mere

NJF Kongres: Vær varsom med stimulationen

Vestimulation uden indikation øger frekvensen af instrumentel forløsning.

Læs mere

NJF Kongres: Indsigt i kvinders oplevelser

Fødesteder i Danmark har efterspurgt viden om kvinders

tilfredshed med svangreomsorgen. Derfor har ...

Læs mere

NJF Kongres: Tricks of the trade of waterbirth

Hvordan sidder den fødende bedst i vandet? Hvilke fordele – og ulemper – er der ved at føde i vand?...

Læs mere

NJF Kongres: Tunge løft øger risikoen for abort

Et dansk studie indikerer, at Arbejdstilsynets anbefalinger om, hvor meget og hvor tungt gravide må...

Læs mere

NFJ Kongres: Teori og praksis skal hænge sammen

En af de udfordringer, som jordemoderuddannelsen i Danmark har stået overfor de seneste år, er et...

Læs mere

NFJ Kongres: Den latente fase

En lang latensperiode kan have sammenhæng med en forøget risiko for kejsersnit ligesom det kan...

Læs mere

Minprostin og misoprostol

Hvorfor anbefaler fødselslægerne at bruge misoprostol, når der allerede findes et præparat på...

Læs mere

Misoprostol - et peroralt alternativ til Minprostin

Om forfatterne
Lars Høj, overlæge, gynækologisk/obstetrisk afd., Sygehus Vendsyssel
Misan Stehouwer,...

Læs mere

Misoprostol - er det nu så sikkert og effektivt?

Om forfatterne
Eva Rydahl, lektor i jordemoderkundskab, cand. scient.san
Jette Aaroe Clausen, lektor...

Læs mere

"Man normaliserer noget, der i princippet er farligt"

Patientombuddet ser kun toppen af isbjerget, når de modtager indberetninger af utilsigtede...

Læs mere

Import af misoprostol

Sundhedsstyrelsen har givet udleveringstilladelse til et importeret præparat, der matcher de...

Læs mere

Lægemiddelfirma skal analysere misoprostol

Lægemiddelfirma er blevet pålagt at registrere og analysere bivirkninger ved misoprostol ud fra...

Læs mere

Misomodning

På Rigshospitalet får de gravide tilbud om at få en ”modningspille”, når de er gået elleve dage over...

Læs mere

KJO: Egner du dig til at være kendt?

At arbejde som kendt jordemoder kræver, at man trives med lange stræk med rådighed. Og at familien...

Læs mere

KJO: “Lige nu handler det om at få lavet en god aftale”

Der har været stor søgning til at arbejde som kendt jordemoder i Viborg. Flest ansøgere er fra...

Læs mere

KJO: Pres på vikarerne

Den lokale aftale om kendt jordemoder-ordning ved fødeafdelingen i Horsens er et godt kompromis,...

Læs mere

KJO: Ny i den kendte klasse

Frivillighed var et kodeord, da lokalaftalen om kendt jordemoder-ordninger skulle indgås på Aarhus...

Læs mere

Fødselsdepression: Fødselsdepressionens dybe rødder

Udadtil giver de ofte indtryk af at være glade og stærke. Barnet er planlagt, og der er...

Læs mere

Fødselsdepression: Da Jannis mand forsvandt

Jordemoder og psykoterapeut Janni Ammitzbøll har selv oplevet fødselsdepressionens omkostninger på...

Læs mere

Fødselsdepression: Når fædrene går ned med flaget

Blandt nybagte fædre får cirka syv procent en fødselsdepression inden for de første seks uger efter...

Læs mere

Fødselsdepression: Omsorg for den psykiske graviditet

Som jordemødre er det også vores opgave at få kvinder og mænd, der rammes af en fødselsdepression...

Læs mere

Sikre fødsler

Alle fødesteder er i gang med projekt Sikre fødsler, der blandt andet handler om at forbedre...

Læs mere

Sikre fødsler: Et skridt ad gangen

På Hvidovre Hospital indføres de forskellige pakker i projekt Sikre fødsler i etaper. Det giver...

Læs mere

Sikre fødsler: En øjenåbner

I Hjørring har projekt Sikre fødsler givet anledning til større opmærksomhed på veer og de mønstre,...

Læs mere

Kontinuitet i praktikken

De jordemoderstuderende risikerer kun at kende deres vagter kort tid frem og komme til at gå med...

Læs mere

Relationer og nærhed

Jordemoderuddannelserne har fået pålæg om at sætte ting i værk, der kan sænke antallet af...

Læs mere

"Næste gang vil jeg ikke gå baglæns"

Katrine blev på grund af uheldige omstændigheder kastet rundt mellem forskellige kontaktjordemødre....

Læs mere

Trængsel i klinikken

På Odense Universitetshospital lægger de jordemoderstuderende selv deres vagtskema og der er...

Læs mere

I praktik med kendt jordemoder

De studerende vil gerne have kontinuitet og det får det ved at følge jordemødre i kendt...

Læs mere

Adskillelse er gift for nyfødte

I slutningen af september fik flere hundrede jordemødre blæst håret tilbage af Nils Bergman,...

Læs mere

Værn om det sky hormon

Der skal kun ganske lidt til at forstyrre udskillelsen af naturligt oxytocin under fødslen og de...

Læs mere

De nyfødte overfodres

Mindre mad med kortere intervaller. Det er, hvad nyfødte maver er skabt til, dokumenterer Nils...

Læs mere

Vagterne skal fordeles, skemaet skal lægges

Jordemoderforeningen sendte i august 2012

spørgeskema til tillidsrepræsentanter på landets 24...

Læs mere

”Kreativ, entusiastisk sudokunørd med humor og empati søges"

Vagtplanen er styrende for både arbejdslivet og for privatlivet og er derfor et følsomt emne på...

Læs mere

Planlægning i grupper

I Aalborg har jordemødrene indflydelse på vagtskemaet via de grupper, de er inddelt i. Det gør, at...

Læs mere

Hvad du ønsker...

På radiologisk afdeling på Esbjerg Sygehus har man lang erfaring med, at medarbejderne selv lægger...

Læs mere

Overgang med udfordringer

Tidligere undersøgelser har vist, at tilfredsheden med parforholdet daler betydeligt, når to bliver...

Læs mere

Leksand-model i fuld skala

Et ambitiøst projekt er søsat i Holstebro Kommune, hvor jordemødre og sundhedsplejersker de næste...

Læs mere

Få skeletterne ud af skabet

Jordemoder og psykoterapeut Benthe Dandanell foreslår tidlig screening for depressionssymptomer, og...

Læs mere

Fokus på kommunikation i Hvidovre

Fra november og et år frem vil 1.200 gravide på Hvidovre Hospital blive tilbudt et udvidet...

Læs mere

Lettere liv i Roskilde Amt

Roskilde amt afsluttede i juni 2006 et projekt, der havde til formål at motivere overvægtige gravide...

Læs mere

Hver tredje gravid vejer for meget

Danmark er ramt af en fedmeepidemi, og det kan mærkes på fødestederne. Tre nyuddannede jordemødre...

Læs mere

Prægravid fedme og graviditetskomplikationer

Fedme udgør en helbredsrisiko for både mor og barn. Jordemoder Ellen Aagaard Nøhr har i sit...

Læs mere

Behandling af præeklampsi og eklampsi

I Danmark dør cirka én gravid kvinde om året af komplikationer til hypertension, præeklampsi eller...

Læs mere

Barselsfeber forekommer stadig

Barselfeber blev ikke udryddet med god hygiejne og opfindelsen af penicillinen. Der dør stadig...

Læs mere

Mødredødsfald: registrering og audit

Hvert år dør ca. en halv million kvinder i verden i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel (se...

Læs mere

Døgnvagten afskaffes

Døgnvagten bliver erstattet af fast vagt, efter at Arbejdstilsynet krævede, at arbejdet på...

Læs mere

Døgnvagter passer til fødsler

Døgnvagter kan være med til at sikre kontinuiteten i arbejdet og omsorgen for den gravide samtidig...

Læs mere

Det startede med en intelligent strømpe

Telemedicin brugt til gravide ser ud til at kunne spare penge samtidig med, at kvaliteten i...

Læs mere

I kontrol

Maria Cassøe havde det godt med selv at stå for kontrol af hjertelyd og blodtryk. Teknikken viste...

Læs mere

Fokus på sphincterruptur

Der findes ikke ét enkelt håndgreb eller én enkelt stående teknik, der alene kan nedbringe...

Læs mere

Odense finder årsager - og handler

Det nationale indikatorprojekt, NIP, sætter fokus på forekomsten af sphincterruptur hos...

Læs mere

Fakta om sphincterruptur

En opgørelse fra Sundhedsstyrelsen fra 2009 viser, at 1,5 procent af samtlige flergangsfødende og...

Læs mere

Opfølgning

Sandbjerg guideline anbefaler, at kvinder med grad 3 og 4 bristninger følges i månederne efter...

Læs mere

Opgørelse af vold

Hver tredje gravid angiver at have oplevet vold, trusler om vold eller seksuelle overgreb på et...

Læs mere

Spørgsmål som forløser

Vold og erindringer om vold kan få stor betydning for både mor og barn under en graviditet....

Læs mere

Viden og fødeplaner hjælper voldsramte gravide

Når jordemoderen har kendskab til, at en gravid har lidt overgreb, så kan hun sammen med den gravide...

Læs mere

Pernilles angst for at få en dreng

Pernille Gyldensøe er 33 år, gift og mor. Hun kommer fra en voldelig dysfunktionel familie uden...

Læs mere

Vagtskemaet hænger ikke sammen

De timelønnede vikarer står i kø for at få de ledige vagter på fødeafdelingen

ved Regionshospitalet...

Læs mere

Jordemoderforeningen og timeløn

Tidsskrift for Jordemødre har spurgt Lillian Bondo om, hvordan Jordemoderforeningen forholder sig...

Læs mere

Besparelser presser jordemødres arbejdsforhold

Masser af ledig arbejdskraft, ansættelsesstop, krav om besparelser og krav om kvalitet og...

Læs mere

Livet som timelønnet vikar

En stor del af de nyuddannede jordemødre står på spring, når der akut

opstår behov for at få dækket...

Læs mere

Hellere blive hjemme end føde ambulant

Sådan lyder ræsonnementet hos et stigende antal flergangsfødende i Hvidovre. Også i Ålborg er der...

Læs mere

Ole og ketchupeffekten

Statistiker Ole Olsen har indledt en dialogproces med praktiserende læger i Region Hovedstaden. Hans...

Læs mere

Hjemmefødsler på et oplyst grundlag

Anerkendte studier viser, at planlagte hjemmefødsler er lige så sikre for sunde og raske gravide som...

Læs mere

Ladt i stikken

Det startede helt fredeligt, men endte som et mareridt for 34-årige Lotte, da hun fødte sit andet...

Læs mere

Lærer at tackle angsten

Fødslen er en aktiv proces - det skal forberedelsen til den også være. Jordemoder Pia Hern hjælper...

Læs mere

Behandling af fødselstraume

En fødsel kan være så traumatisk for kvinden, at hun får langvarige fysiske og psykiske reaktioner....

Læs mere

Brug af vestimulerende midler

Sundhedsstyrelsen følger op på alle afgørelser truffet af Patientklagenævnet. Fire afgørelser...

Læs mere

Patientklager

Klage
Klage over fødselsforløb samt manglende information om hindesprængning
En 19-årig...

Læs mere

Uenighed i afgørelserne

Jordemødrene i Patientklagenævnet er uenige i afgørelserne i hver tredje sag, hvor der gives kritik....

Læs mere

Patientklagenævnet værner om din retssikkerhed

Bedre end sit rygte? Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kritiseres ofte for ikke at give flere...

Læs mere

"pt. ringer igen om en time.."

Jordemødre får relativt mange klager fra brugere sammenlignet med andre faggrupper, men kun en...

Læs mere

Afgørelser skal på nettet

Navnene på jordemødre og andre sundhedspersoner, der får påtaler i Patientklagenævnet, skal...

Læs mere

Klagerne fylder meget

Det påvirker jordemødre meget, når der bliver klaget over dem. Det gælder også, selvom en afgørelse...

Læs mere

Handicap, etik og fosterdiagnostik

Fosterdiagnostiske undersøgelser af alle gravide kan ændre samfundets syn på handicappede og sætte...

Læs mere

Hvordan skulle hun ellers være?

Elisabeth Brummenstedt er mor til Sif, 3 1/2 år. Sif er født med rygmarvsbrok og er lammet i fødder...

Læs mere

Svært at undgå informationen

Den mest umiddelbare vej går over et informationsmøde, når gravide i det sydfynske vil scannes. Det...

Læs mere

Hvad med fremtiden?

Martha og Kenneth Holm, samt børnene Miki, 6 år, Sandra, 4 år, Sheila, 2 år og Selina, 1/2 år....

Læs mere

Ligeværd

Steffen Andersen 59 år, er far til Emil på 30 år, der er mongol. Anna er 26 år og søster til Emil.

Læs mere

Det informerede valg og fosterdiagnostik

Patientrettighederne bliver overholdt med de nye retningslinjer for fosterdiagnostik, mener...

Læs mere

"Der er da ikke noget galt med ham"

Lene Hansen, 41 år og Stig Jensen, 41 år er forældre til Martin, 8 år, og Peter, 5 år. Peter er...

Læs mere

Barrierer for idealet

Intentionen om at den enkelte gravide skal have lige den information, der passer til hendes...

Læs mere

Opgør med gamle vaner

Gamle vaner og kvindernes forventninger er med til at liberalisere adgangen til invasive prøver. Men...

Læs mere

Handikap light

Niels Poll, 41 år, og Chizu, 36 år er forældre til Tor Solar, 3 år. Tor er mongol.

Læs mere

Vil du vide mere...

Det er ikke altid nemt at leve op til Sundhedsstyrelsens gode intentioner om selvbestemmelse og...

Læs mere

Risikovurdering og selvbestemmelse

I september 2004 udsendte Sundhedsstyrelsen nye retningslinjer for fosterdiagnostik til erstatning...

Læs mere

Vi vil samarbejde

- Vi vil samarbejde med alle, der spiller en rolle i svangreomsorgen, siger formand for...

Læs mere

At få amningen i gang

Det er ikke bare godt, men nogen gange nødvendigt at tale fødslen igennem bagefter, for at komme i...

Læs mere

En god fødsel

Liv og Sune er lige blevet forældre til en lille pige. Liv havde en forventning om en fødsel uden...

Læs mere

Om at træffe valg

Anne Sofie har snart haft vandafgang i 24 timer, og ifølge afdelingens retningslinjer skal hun...

Læs mere

Den gode fødsel

Det står godt til på de danske fødestuer. De nybagte forældre beretter om jordemødre, der er og...

Læs mere

Døgnvagter skal bruges med omtanke

Arbejdstilsynet har påtalt arbejdsmiljøforholdene i forbindelse med en arbejdsmiljøscreening i...

Læs mere

Bremseklodser for belastningen

Problemet er ikke så meget længden af en vagt som arbejdspresset. derfor har både falckreddere og...

Læs mere

Rådighed bliver til fast vagt

Det er ikke økonomisk rentabelt eller arbejdsmiljømæssigt forsvarligt at lade de vagtbærende...

Læs mere

Tilkald i døgnvagter

En landsdækkende undersøgelse af hvor meget og hvornår jordemødre er kaldt i døgnvagterne, viser...

Læs mere

Anoreksi — en selvbevarende adfærd

For piger mellem 14 og 24 år er anoreksi den hyppigste dødsårsag — ikke trafikulykker, ikke kræft,...

Læs mere

Skyggen af en mor

Siden hun var 18 år har Line haft bulimi og anoreksi. I dag er hun 30 år og mor til to, og hun...

Læs mere

De ekstreme vægtvogtere

Stadig flere kvinder bærer en spiseforstyrrelse med sig ind i den fertile voksenalder. En del bliver...

Læs mere

Simulation som træningsmetode

Tema: OBSTETRISK FÆRDIGHEDSTRÆNING. Der findes flere koncepter til træning i akutte obstetriske...

Læs mere

Samarbejde giver sikkerhed

Tema: Obstetrisk Færdighedstræning. Alle ansatte, der har sin daglige gang på fødestuerne på...

Læs mere

Selvstændig jordemoderklinik

Mangel på fødestuer i Stockholm førte til oprettelse af en jordemoderledet klinik. Klinikken har...

Læs mere

Risiko for generaliseret angst

Risiko og risikovurdering er et nyt begreb, der bygger på statistisk frekvens og sandsynlighed, hvor...

Læs mere

Kampagne for den normale fødsel

Walisiske jordemødre kæmper for at nedbringe antallet af indgreb i fødslen og for at øge antallet af...

Læs mere

Noget stort er på vej

En jordemoderstuderende brugte Sandbjerg-seminaret til at få ideer til det afsluttende...

Læs mere

Tag tyren ved hornene

Deltagerne på Sandbjerg Seminaret formulerede nye målsætninger for Jordemoderfagligt Selskab.

Læs mere

Forandringsledelse

I denne artikel giver en ekspert på området gode råd til ledere om, hvordan man manøvrerer forbi...

Læs mere

Da Skive flyttede til Viborg

Det er ikke altid, det ender i årelang frustration, når et lille fødested bliver opslugt af et...

Læs mere

Fusionstration

De sidste ti år har stået i fusionernes tegn for fødeafdelingernes vedkommende. De endnu flere...

Læs mere

TEMA: Nordisk kongres: Smagsprøver fra oplæg

Tak til Hanne Kjærgaard, Hanne Graugaard og Lis Munk for bidrag til disse sider.

Læs mere

ICM styrker indsatsen mod mødredødeligheden

ICM spiller en hovedrolle i bekæmpelsen af mødredødeligheden. Kit Dynnes Hansen deltog i...

Læs mere

Hvad er jordemoderi?

Jordemødre kan og gør meget. Det står ikke mindst klart, når man deltager på en verdenskongres. Men...

Læs mere

”Det er en virkelig gave”

Jordemødre fra Sierra Leone og Holland satte præg på verdenskongressen for jordemødre i Sydafrika....

Læs mere

Fakta om diabetes

Screening for diabetes
I Danmark screenes alle gravide for gestationel diabetes (GDM ) ud fra en...

Læs mere

”Vi er ikke så skrappe mere”

For bare få år siden var det utænkeligt, at en type 2 diabetiker som Dorte Vad Larsen ville få lov...

Læs mere

”Her snakker vi ikke om blodsukker”

Hidtil har det været vanskeligt at afsætte jordemodertimer til diabetes-centret på Odense...

Læs mere

Depression og Diafon

Den første barselsperiode i 2004 var barsk for Dorte Vad Larsen, der blev indlagt akut med tårnhøjt...

Læs mere

Type 2 diabetes boomer

Den verdensomspændende fedmeepidemi påvirker antallet af gravide med type 2 diabetes, der har langt...

Læs mere

Tiden ud med Sif

Både før og under graviditeten med sit andet barn holdt Dorte Vad Larsen sin type 2 diabetes under...

Læs mere

Uddannelse og pH-måling forbedrer fosterovervågningen

Data fra Patientforsikringen og fra databasen over utilsigtede hændelser viser, at ctg’en fortolkes...

Læs mere

Ctg-tolkning trænes på pc’en

Fejltolkning af en ctg-strimmel gjorde, at der blev sat fokus på fosterovervågning på fødeafdelingen...

Læs mere

Dagbog Kirsten Hasmann

Torsdag
I dag starter min arbejdsuge med kons. Hvis der ikke er nogen fødsler, møder jeg først kl....

Læs mere

Hvad med virkeligheden?

De fleste af landets fødesteder fik deres egne, lokale tal fra CASA’s store arbejdsmiljøundersøgelse...

Læs mere

Genfødte jordemødre

Man bliver bedre til at adskille sit professionelle og sit private jeg, bedre til at håndtere...

Læs mere

Med håbløsheden i hælene

Hvad sker der med én, hvis man hver dag går på arbejde med en fornemmelse af ikke at kunne gøre sit...

Læs mere

Natarbejde og brystkræft

Internationale eksperter har for nylig på vegne af WHO konkluderet, at der er en sandsynlig...

Læs mere

Kun få gener af nattevagt i Odense

Skiftarbejde og natarbejde kan medføre en række helbredsgener. Derfor skal sundhedspersonale, der...

Læs mere

Vagter skal rotere med uret

Det er vigtigt at finde en balance i vagtarbejdet, så der tages hensyn til både helbred og...

Læs mere

Krav på ret til at yde omsorg

Det stiller særlige krav til jordemoderen og andet personale, når de skal bistå ved en fødsel, som...

Læs mere

Jordemoderen er stand in

Jordemoderen eller andet personale skal træde i forældrenes sted, hvis far og mor ikke selv ønsker...

Læs mere

Levendefødt mod forventning

Antallet af sene provokerede aborter er stigende. I enkelte tilfælde er barnet levende ved fødslen...

Læs mere

Anbefalingens ordlyd og mening

Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste reviderede anbefalinger for svangreomsorgen (2007) bør enhver...

Læs mere

Bedre end det blotte øje

Lægerne i Svendborg er glade for den nye teknik. Også i Horsens er en telemedicinsk løsning på vej. ...

Læs mere

Svendborg zoomer ind på fremtiden

Nyt forsøg i Svendborg skal afklare, om neonatal telemedicin er det columbusæg, som det umiddelbart...

Læs mere

Træning af bækkenbunden forebygger inkontinens

Graviditet påvirker bækkenbunden og øger risikoen for inkontinens. Under fødslen er episiotomi og...

Læs mere

Ultralydsscanning og fødselsskader

Et studie på Hvidovre Hospital undersøger, om brugen af ultralyd til at diagnosticere...

Læs mere

Årsager til og risikofaktorer for urininkontinens

Alder spiller over et livsforløb den største rolle for risikoen for at blive inkontinent for urin....

Læs mere

Det korrekte knib giver en bedre træning

Træning af bækkenbunden kan afhjælpe eller helt helbrede urininkontinens.

Læs mere

Graviditet påvirker bækkenbunden og øger risikoen for inkontinens.

Under fødslen er episiotomi og andre indgreb med til at svække bækkenbundens muskulatur, hvilket kan...

Læs mere

Kohorte giver viden om bækkenbundstræning i graviditeten

Data fra 5.000 gravide skal være med til at finde ud af, om gravide træner deres bækkenbund inden...

Læs mere

Episiotomiens storhed og fald

Med stigende medikalisering af fødslerne i 60’erne blev episiotomien rutine ved ellers normale...

Læs mere

De fortabte børn

Hvert år bliver børn født til et liv som handicappede på grund af moderens misbrug under...

Læs mere

Ingen abstinenser hos nyfødte i Norge

I Norge har tvangsbehandling af gravide misbrugere været tilladt siden 1996. Og selv om adskillige...

Læs mere

Tvang løser ingen problemer

At give et foster juridiske rettigheder, som står over den gravide kvindes frie vilje er begyndelsen...

Læs mere

Troens historiske kredsløb

For flertallet af os danskere er tro en stærkt privat sag - mere tabuiseret end vores sexliv - men...

Læs mere

Hvad troen ved og hvad videnskaben ved

Troen omfatter et helt andet orienteringssystem end videnskaben

Læs mere

Eksistentielle og religiøse overvejelser hos kvinder, der føder præmaturt

At anerkende fødslen som livstransformerende er kernen i vores fag.

Læs mere

Der må være en mening

En hospitalspræst fortæller om sit møde med "ikke meget religiøse" forældre

Læs mere

Træning giver sikkerhed

Personalet på Fødeafdeling Y i Skejby efteruddannes i at håndtere akut opståede...

Læs mere

TEMA: Diabetes

Tiden ud med Sif

Type 2 diabetes boomer

Depression og diafon

Her snakker vi ikke om blodsukker...

Læs mere

Vi tager indberetningerne alvorligt

På Rigshospitalet arbejder Obstetrisk Klinik på at anvende alle indberetninger om utilsigtede...

Læs mere

Nye tal på sikkerhedskulturen

Region Hovedstaden har spurgt de ansatte på sygehusene om, hvordan de oplever sikkerhedskulturen på...

Læs mere

Jordemødre skiller sig ud

Jordemødrene er den faggruppe, der har den mest kritiske kultur, når det gælder patientsikkerhed....

Læs mere

Det normale i fokus

Nordisk jordemoderforbunds kongres blev denne gang holdt i Turku, Finland fra 4.- 6. maj 2007....

Læs mere

TEMA: Nordisk Kongres: Det normale i fokus

Turku var værtsby ved Nordisk Jordemoderforbunds kongres. Mere end 500 jordemødre fyldte...

Læs mere

TEMA: Information og fosterdiagnostik

Se artikler om prænatal diagnostik og informeret valg

Læs mere

Flere vælger at være vikar

Et voksende antal jordemødre vælger at arbejde på deltid og supplere indtægten som vikar. Det har...

Læs mere

Vikarlivet havde sin tid

Det var fagligt inspirerende og skæppede også godt i kassen at være vikar. Men Charlotte Elklit har...

Læs mere

Hvad mener Jordemoderforeningen

Tidsskrift for Jordemødre har sat Jordemoderforeningens formand, Lillian Bondo, i den varme stol og...

Læs mere

Sådan betales de ekstra vagter

Vikarbureauer
Jordemoderforeningen har indgået overenskomst med FASID, herunder Kinnerup Care, som er...

Læs mere

TEMA: Tilkald i døgnvagt

De fleste fødesteder bruger døgnvagter for at få arbejdet til at hænge sammen. En undersøgelse...

Læs mere

Elektivt sectio ved underkropspræsentation: En forkert beslutning - pga. forhøjet risiko for moderen og hendes fremtidige børn

Hvad er prisen for at forløse alle børn i underkroppræsentation ved elektivt sectio i stedet for at...

Læs mere

Ikke store ændringer i Danmark

Hannahs undersøgelse af UK til termin medførte ikke så store ændringer i anbefalingerne som i...

Læs mere

Glostrup som UK-fødested

Obstetrisk overlæge Henrik Nyholm foreslår, at man centraliserer de vaginale underkropfødsler, så...

Læs mere

Strammer reglerne for gæstejordemødrene

Ledelsen på Rigshospitalet strammer proceduren for at lade gæstejordemødre forestå ved fødsler....

Læs mere

Den gravides rettigheder

Loven giver den gravide ret til at føde på et hospital. Men den giver hende ikke ret til selv at...

Læs mere

Sorte pletter på hospitalerne

Privatpraktiserende jordemødre forstår ikke begrundelserne, når de bliver afvist på et offentligt...

Læs mere

Konduite, kontrakter og kvalitetskrav

Det er ærgerligt, hvis krav fra akkreditering og andre kvalitetssikringsprogrammer gør, at en...

Læs mere

Kongressens form er unik

Nordisk Jordmorforbunds kongres bliver en blanding af erfaringsudveksling og præsentation af nyeste...

Læs mere

Brystkræft anerkendt som arbejdsskade

Natarbejde har sandsynligvis sammenhæng med en øget forekomst af brystkræft. Derfor er der nu...

Læs mere

Forstyrret døgnrytme

Vores døgnrytme forstyrres og vi går glip af det kræftforebyggende stof melatonin, når vi arbejder...

Læs mere

Stigende antal overvægtige gravide

Det hastigt stigende antal overvægtige gravide giver svangreomsorgen nye udfordringer. Forebyggelse...

Læs mere

Forebyggende epidural til overvægtige

Forstærkede fødelejer, flere operationsassistenter og tilbud om epiduralkateter. Det er nogle af de...

Læs mere

Nyt ekspertfelt undervejs

Afdelingslæge Kristina Renault fra Hvidovre arbejder på at blive landets første ekspert i...

Læs mere

Konsekvenser for mor og barn

Antallet af svært overvægtige gravide er stigende og dermed de komplikationer, som fedmen medfører...

Læs mere

Livsstilsintervention

En tværfaglig undersøgelse skal vise, hvilken effekt det har, når svært overvægtige gravide ændrer...

Læs mere

Små skridt

Normaltvægtige fostre og mindre besvær under fødslen er bare nogle af de fordele, der skal komme ud...

Læs mere

Nordisk jordemoder kongres i København

Jordemoderforeningen er vært ved Nordisk Jordmorforbunds kongres til næste år. Nu efterlyses...

Læs mere

Stoltheden fødes sammen med barnet

Et nyt fænomen er på fremmarch på landets fødestuer. Fødselshypnose kaldes det. Fødselshypnose er...

Læs mere

En livsbekræftende oplevelse

Jordemoderen blev næsten sat fra bestillingen, da Rebekka Lewin fødte sin datter ved hjælp af...

Læs mere

Tove Kühls metode

Sammen med psykolog Helge Jacobsen planlægger Tove Kühl en række kurser for jordemødre i...

Læs mere

Forskning på vej i Danmark

Uafhængigt af hinanden har jordemødre og læger tilknyttet henholdsvis Skejby Sygehus og Herlev...

Læs mere

Fakta om hypnose

Den hypnotiske tilstand er en bevidsthedstilstand, der er karakteriseret ved en stærkt øget og...

Læs mere

HypnoBirthing

HypnoBirthing handler om at tænke positivt ud fra en grundholdning om, at enhver tanke udløser en...

Læs mere

Indkaldelse af abstrakts

Temaet for den 18. kongres i Nordisk Jordmoderforbunds regi er 'Praksis og videnskab'. Kongressen...

Læs mere

Vilje, medier og politik

Jordemoderforeningen har sammen med Sundhedskartellets øvrige organisationer evalueret...

Læs mere

Det første møde

Hud-mod-hud-kontakt knytter bånd mellem mennesker. Ikke mindst mellem mor, far og det nyfødte barn. ...

Læs mere

Når det gør ondt at amme

Mange kvinder bliver overraskede over, hvor ondt det kan gøre at amme. Nogen beskriver smerterne ved...

Læs mere

Det svære forløb

I løbet af graviditeten forbereder brysterne sig til at producere mælk — og mælkeproduktionen...

Læs mere

Fra Svendborg til Thisted

Kvinder får færre problemer med amningen og ammer længere, når den information, de modtager, er...

Læs mere

Fagbevægelsen bevæger sig-og vægrer sig

Dele af fagbevægelsen er skeptiske over for udbredelsen af sundhedsforsikringer. Samtidig stiger...

Læs mere

Ikke fare for A-og B-hold

Sundhedsøkonomer ser let undrende på boomet i antallet af sundhedsforsikringer, men frygter ikke, at...

Læs mere

Fryns skævvrider

Mænd får mere end kvinder, privat ansatte mere end offentligt ansatte, og højt lønnede får mere end...

Læs mere

"Vi gør jo bare det, vi har lært på jordemoderskolen"

Stigende hjemmefødselstal. Lav frekvens af overflytninger. Stor tilfredshed hos både kunder og...

Læs mere

Holland: Risikotænkning ved hjemmefødsler

For hollandske jordemødre er hjemmefødsler hverdag. Hver tredje hollandske kvinde føder i hjemmet og...

Læs mere

Pioneren

Arbejdet som privatpraktiserende jordemoder har ændret sig markant i det seneste halve århundrede....

Læs mere

NJF2010: "Ingen taler om kejsersnit som en operation"

Saglig information, tilstedeværelse, imødekommenhed og kontinuitet spiller en stor rolle for...

Læs mere

NJF2010: Forskning er ikke (alt) afgørende

Igangværende eller afsluttet forskning var ikke den eneste adgangsbillet til taletid på kongressen....

Læs mere

NJF2010: Opskrift på færre indgreb

Når den gravide er sund og rask, er der intet sikkerhedsmæssigt til hinder for at vælge hjemmefødsel...

Læs mere

NJF2010: Den indre guide til moderskab

For 30 år siden fandt forskere, at hun-pattedyr får hjælp til at blive mødre af stoffet oxytocin....

Læs mere

NJF2010: Overgreb i barndommen

Både følelsesmæssige, fysiske og seksuelle overgreb i barndommen kan have konsekvenser for den...

Læs mere

NJF2010: Frygten

Angst for fødslen får kvinder til at fravælge at få børn eller til at foretrække kejsersnit. Og...

Læs mere

NJF2010: Så meget ny viden — hvad gør vi af den?

Nordisk Jordmorforbunds kongres er vel ovre. Nu handler det om at bruge den viden, der blev...

Læs mere

NJF2010: D-vitamin tilskud i graviditeten

Anbefalingerne omkring tilskud af D-vitamin til gravide og andre udsatte grupper varierer...

Læs mere

NJF2010: Den nyfødtes hud og forebyggelse af børneeksem

Omkring hvert femte barn lider af atopisk dermatitis også kaldet børneeksem. Sygdommen viser sig som...

Læs mere

NJF2010: Svævende æsler og unødvendige indgreb

Hvis ikke vi gør noget nu for at nedbringe antallet af kejsersnit, vil vi fortryde det om få år,...

Læs mere

NJF2010: Fra sociale sammenkomster til faglige kongresser

Indholdet på Nordisk Jordmorforbunds kongres afspejler et fag, der er i rivende forskningsmæssig...

Læs mere

NJF2010: Fødselsforberedelse betaler sig

Når kvinder, der venter deres første barn, har forberedt sig til fødslen på et...

Læs mere

NJF2010: Risiko bør vurderes individuelt

Er vi gået så langt i medikalisering af fødslerne, at det ikke længere er almen jordemoderfaglig...

Læs mere

NJF2010: ’Verden behøver jordemødre mere end nogensinde’

Der var hilsner fra verdens jordemødre og fra den danske sundhedsminister, da Nordisk...

Læs mere

Tema: Fusioner. Turbo på sammenlægningen

Kaos og frustrationer kendetegner situationen og stemningen på fødeafdelingen på Herlev Hospital...

Læs mere

Tema: Fusioner. Fusion eller assimilation?

Oplevelsen af at blive spurgt men ikke hørt blander sig med glæden over udsigt til ny faglig indsigt...

Læs mere

Tema: fusioner. "De manglede hele tiden noget"

Der var ikke en ledig fødestue, da Nanna Skall Sørensen kom ind på fødemodtagelsen på Herlev...

Læs mere

Tema: fusioner. Sørgehøjtidelighed og gravøl

Det var sørgmodigt for jordemødrene på Frederiksberg Hospital at sige farvel til deres arbejdsplads....

Læs mere

Privat i praksis: Fødselsforberedelse på nettet

De gravide spørger ikke efter bøger, men efter gode troværdige sider på nettet. Den opgave forsøger...

Læs mere

Privat i praksis: Fødsels Mindsettet — the missing link i fødselsforberedelsen

Tanker og forestillinger influerer på vores kropslige reaktioner og følelse af velvære. Vi kan selv...

Læs mere

Privat i praksis: Aha-oplevelser i fødselsforberedelsen

I dag er det anerkendt viden, at psyken spiller ind på og sammen med vores fysiske oplevelser,...

Læs mere

Privat i praksis: Vi fungerer som en lup mellem mor og barn

Fascination af samspillet mellem forældre og deres nyfødte på den ene side og oplevelsen af et...

Læs mere

Privat i praksis: En livline når andre går hjem

I 2006 startede sygeplejerske Astrid Barkler sit eget rådgivningsfirma, Efterfødselsguiden. Firmaet...

Læs mere

Privat i praksis: På maven for velværet

Hos jordemoder.dk i Odense tilbyder Camilla Darre graviditetsmassage for at lindre gener eller bare...

Læs mere

Privat i praksis: Bryd bevægemønstret

De bevægemønstre, vi lærer under vores opvækst, er ikke altid hensigtsmæssige, når vi stilles over...

Læs mere

Privat i praksis: Fagligt engagement

For en af de jordemødre, der medvirker i dette tema, var startskuddet til at udvikle sin egen form...

Læs mere

"Jeg ser lønforhandling som et samarbejde"

Når det handler om de lokale løntillæg, har jordemødre på regionshospitalerne generelt fået et løft....

Læs mere

Har vi glemt os selv?

Formanden for Nordisk Jordmorforbund fokuserede i åbningstalen på jordemødres arbejdsforhold. Har vi...

Læs mere

"Jeg er glad for at arbejde i en lægeklinik"

Flere jordemødre bliver ansat i en lægepraksis. Som følge af den tendens har Jordemoderforeningen...

Læs mere

Forlig, fremgang og fællesskab

De ca. 25 jordemødre, der praktiserer i Færøerne, var i en opslidende strejke i efteråret 2018....

Læs mere

"Min mentor sagde, at jeg skulle huske at vinterbade"

Arbejdsmiljø været i fokus i den seneste kongresperiode. En bred vifte af lokale tiltag har været...

Læs mere

Information og inddragelse i beslutninger

Trods intentioner om, at kvinder skal træffe informerede valg i graviditet og ved fødslen, skal...

Læs mere

Kære kollega

Det er en på flere måder anderledes kongresperiode, vi nu skal evaluere. For det er jo det, vi skal,...

Læs mere

Til kamp for fødestederne

En gravid kvinde tog nationaldragt på og lod sig ro til fødeafdelingen. Det pustede til debatten om...

Læs mere

En meget glad formand

De islandske jordemødre har arbejdet med at forberede NJF-kongressen i fire år. Trods flystrejke...

Læs mere

Health promotion in pregnancy

Hvordan oplever gravide kvinder og deres partnere de sundhedsfremmende tilbud, som jordemødre...

Læs mere

Pisk eller gulerod

Jordemodermanglen i Sverige er stor og bliver håndteret på forskellig vis. Den nye svenske...

Læs mere

Ingen jordemoder i graviditeten

I Finland ser de gravide ikke en jordemoder før ved fødslen. Siden 1970’erne har sygeplejersker...

Læs mere

Et godt sovehjerte og en grøn grød

En portion grød klokken to stabiliserer blodsukkeret og giver ro i kroppen. Og så er en times søvn i...

Læs mere

Jeg food-prepper altid inden en vagt

Lærke Østergaard Hansen har sin egen kålsalat med om natten. Den hjælper hende til at bevare en sund...

Læs mere

Når der går kuk i døgnrytmen

Mange jordemødre døjer i dagene efter natarbejde med en fornemmelse i kroppen, der mest af alt...

Læs mere

Ro på maven hjælper på en bedre søvn

For Signe Kaae giver det en bedre søvn, hvis hun skærmer sig for lys, så snart hun forlader...

Læs mere

Jeg må gerne bare ligge på gulvet

Nattevagter trækker tænder ud, når man har tre små børn. Det mærker Trine Søndergaard Knudsen på...

Læs mere

Tænk hvis jeg ikke får sovet!

For jordemoder Kristine Hamilton fylder tankerne om for lidt nattesøvn så meget op til og efter...

Læs mere

Efter yoga har jeg nemmere ved at sove

En tur i skoven og en solhilsen på yogamåtten hjælper Line Brøchner Halborg til bedre søvn og mindre...

Læs mere

Nattevagter belaster helbredet

Mange jordemødre oplever så alvorlige gener af belastningen ved natarbejde, at de overvejer at...

Læs mere

Forventningsafstemning

På Danmarks største fødested må man også udsætte planlagte igangsættelser. Men fleksibel planlægning...

Læs mere

Udsatte igangsættelser slider på jordemødre

Op mod hver fjerde gravide på Rigshospitalet får fødslen sat i gang. Men travlhed kan føre til, at...

Læs mere

"Er der noget med barnet?"

Scanning havde vist lille fostervandsmængde og Mathilde blev anbefalet, at få graviditeten...

Læs mere

Hej, hvad er I for en slags familie?

Mor og medmor. Mor og far. Solomor. Mor, ven og far. Kært barn har mange navne. Og det har forældre...

Læs mere

Alle familier er rigtige familier

Børn fødes ind i en variation af forskellige familieformer, der kalder på, at jordemødre gentænker...

Læs mere

Tre spørgsmål om fødselsforberedelse

Tidsskrift for Jordemødre har bedt deltagere i *Familie- og fødselsforberedelsescafé for queer om at...

Læs mere

Et ekstra lag af stress

Kursus i fødsels- og familieforberedelse i privat regi for lesbiske, transpersoner og andre, der...

Læs mere

"Jeg er kvinde og medmor"

Birgitte og Lærke Rigtrup-Lindemann blev for et år siden forældre til Pixie Björg. I mødet med...

Læs mere

"Vi er ikke som flertallet"

For fire år siden blev Johannes Kjær Kristensen og Laura Enna Winther forældre til deres datter...

Læs mere

Barnets ret til forældre

I Danmark har vi kun mulighed for to juridiske forældre og den ene er altid den gravide.

Læs mere

Ungdomsmodtagelser skyder op i Danmark

I Herning og Halsnæs kan unge lægge vejen forbi en ungdomsmodtagelse, hvor de bl.a. kan møde en...

Læs mere

"Vi er fandme gode til det, vi laver"

I Sverige er den ene ungdomsmodtagelse efter den anden gennem fem årtier skudt op som paddehatte...

Læs mere

"Jeg brænder for at få seksuel sundhed på dagsordenen"

De fleste jordemødre arbejder på hospitalernes fødestuer og barselgange. Men en del jordemødre har...

Læs mere

"Hvis der ikke sker forbedringer på lønnen og på arbejdsforholdene, så får vi svært ved at bevare et velfærdssamfund med et stærkt sundhedsvæsen"

Et velfærdssamfund er afhængigt af et stabilt og velfungerende sundhedsvæsen. Og et sundhedsvæsen er...

Læs mere

Hvad er løsningerne?

Der er stort mediefokus på jordemødres løn og pressede arbejdsliv. Og samtidig er der nu flere...

Læs mere

"Jeg er ikke træt af at være jordemoder, jeg elsker det"

Charlotte Dahl er en af de jordemødre, der har valgt at blive i fødegangsarbejdet. Først som 40-årig...

Læs mere

"Skal jeg til tandlægen med min søn, går jeg bare før, jeg har fri"

For et par år siden valgte Simone Hermansen at hænge sin jordemoderkittel på knagen og lod den blive...

Læs mere

Hver tredje jordemoder forlader fødegangen efter få år

En ny undersøgelse blandt jordemødre, der har været uddannet i fem-seks år, viser, at mange sløjfer...

Læs mere

Sunde, raske børn og glade medarbejdere

Arbejdsmiljø-jordemødre i LEGO Koncernen kan både føre til sunde medarbejdere, reduktion af...

Læs mere

'Nu er det endnu mere legitimt at sige, at man er besværet'

I LEGO Koncernen er der gode forhold for gravide. Og de er blevet endnu bedre, nu hvor...

Læs mere

'Det her er en spændene sideniche'

Arbejdsmiljø-jordemoder Karina Finnerup tager ud til virksomheder som Føtex, Bilka og LEGO for at...

Læs mere

Nu skal jordemødre ud i virksomhederne

Jordemødre spiller en afgørende rolle i en helt ny forsøgsordning, hvor jordemoderbesøg på...

Læs mere

Brug for en stress-værktøjskasse

Ledelsen har ikke blot et ansvar for at spotte mulige stress-kandidater og sætte ind i tide med den...

Læs mere

'Jeg magtede kun at strikke en sweater og gå ture i naturen'

For snart to år siden måtte Ida Kjeldsen sygemelde sig med stress. Det skete efter ti år som...

Læs mere

Genåbnet - efter fem ugers nedlukning

Da Agnethe Benedikt Mørch oplevede ikke at kunne få tilstrækkeligt klare svar på, hvad hun måtte og...

Læs mere

Fakta om arbejdsskader

Arbejdskader

  • En arbejdsulykke er en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning,...
Læs mere

Det etiske dilemma: Skal masker og afstand have stor plads efter Covid-19?

I den seneste tid har afstand, mundbind, forklæder og andre værnemidler fyldt ekstra meget i...

Læs mere

'Som at falde ned fra månen'

Jordemoder Pia Murrekilde ved ikke præcis, hvornår hun blev smittet med Covid, som hun har fået...

Læs mere

Positive erfaringer til senere brug

Siden Covid-19 epidemien kom til Danmark, har landets fødeafdelinger lignet krigszoner med...

Læs mere

Mænd har førertrøjen på ved anerkendelse af psykiske arbejdsskader

Mere end dobbelt så mange kvinder som mænd anmelder psykiske arbejdsskader. Alligevel får mændene...

Læs mere

Klar kommunikation hjalp fødeafdelinger gennem Corona-krisen

Siden 13. marts har ingen dage været ens på landets fødeafdelinger. I en periode har hver dag budt...

Læs mere

Italien: Jordemoder under Corona

Coronavirussen har i snart tre måneder ligget som den mørkeste af skygger over Italien. På...

Læs mere

Corona, en ud af kroppen oplevelse

Efter en forårsfest med hospitalsafdelingen begyndte jordemoder Karina Aamann at mærke de første...

Læs mere

Jordemoder på afstand

Distancen har sneget sig ind i jordemoderfaget. Både i de mange situationer, hvor jordemoderen er på...

Læs mere

God læring i klagesager

Mette Kiel Smed er sagkyndig i Styrelsen for Patientklager og arbejder til daglig som...

Læs mere

Hvis du får en patientklage/henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed

1. Patienter, der ønsker at klage over behandling i regionerne, tilbydes en lokal dialog med det...

Læs mere

Når patienten klager

Alle patienter har ret til at klage over den sundhedsfaglige behandling, de har fået i...

Læs mere

Kollegaen er nærmest

Følelsen af skyld og skam fylder, når jordemødre er med ved traumatiske fødsler*. Et projekt ved...

Læs mere

Klagesag har sat sig spor

Som relativt nyuddannet blev Anna involveret i en klagesag, mens hun var ansat i et vikariat og på...

Læs mere

I frit fald

Selvom det var usandsynligt, at Katrine ville få kritik som følge af en klage fra en nybagt far, så...

Læs mere

Frivilligt arbejde optimerer studiet

Arbejdet som frivillig i Sex og Samfund supplerer på væsentlige områder jordemoderuddannelsen, mener...

Læs mere

Livet skal begynde og slutte med værdighed

Et overskud af omsorg bliver kanaliseret over i arbejdet som vågekone. Det giver mening og ligger...

Læs mere

Det ser godt ud på cv'et

Glæden ved at skrive og lysten til at beskæftige sig med sit fag på en anderledes måde var årsag...

Læs mere

Jordemødre har svært ved at gå på kompromis

Vi skal være bedre til at drage omsorg for os selv og hinanden for ikke at blive syge af stress,...

Læs mere

Det er et fælles ansvar, at vi ikke går ned med stress

Jordemødre kan få en følelse af skam, når de ikke synes, de kan gøre deres arbejde godt nok, og det...

Læs mere

Vagtcentralen sikre dækning af vagterne og fairness i skemaerne

Planlægning af vagtskemaerne, dækning under sygdom og udvikling af vagttilrettelæggelsen hører til...

Læs mere

Norge: Ret til tidlig pension og kortere arbejdsuge

I Danmark går bølgerne højt, efter at regeringen har præsenteret sit pensionsudspil. For mange...

Læs mere

Man skal kunne være på fuld tid

Der er mange ting at tage højde for, når der skal indgås aftale om ret til fast nedsat arbejdstid på...

Læs mere

Normreduktion på danske fødesteder

Flere fødesteder landet over har indgået aftale om ordninger, der giver jordemødre mulighed for at...

Læs mere

Lokal aftale skal give luft i skemaet og bedre pension

En ansættelse på fuld tid med 37 skemalagte timer aften, nat og weekend giver ikke meget tid til...

Læs mere

Fra drømmejob til afsked med arbejdet på sygehuset

Hvad kan få en jordemoder til at forlade drømmejobbet på sygehuset og i stedet finde sin rette hylde...

Læs mere

Fagligt indstik: Kendt jordemoder - organisation, trivsel og resultater

Resumé: Kommende forældre sætter pris på at kende den jordemoder, der skal være med til fødslen. Og...

Læs mere

"Vi kalder det kreativ kendthed"

Lidt færre kvinder end før føder med en kendt jordemoder i kendt jordemoderordningerne i Aalborg....

Læs mere

Kendt jordemoderordning i Aalborg - Ny aftale har forbedret arbejdsmiljøet

Tryghed for kvinderne – og fagligt tilfredse jordemødre, der er glade for deres job. Sådan lyder det...

Læs mere

NJF 2019


Nu kan jordemødre arbejde og samtidigt uddanne sig til kandidat i jordemodervidenskab

Christina Prinds

En ny erhvervsuddannelse, kandidat i jordemodervidenskab på Syddansk Universitet (SDU), slog dørene...

Læs mere