Redaktion

Tidsskrift for Jordemødre udkommer i et oplag på 2.822 eksemplarer og når alle medlemmer af Jordemoderforeningen, kommuner, regioner, sygehuse og andre abonnenter.

Redaktør 
Anne-Marie Kjeldset

Redaktionens adresse
Sankt Annæ Plads 30  
1250 København K

Redaktionens telefon, fax og e-mail
Tlf. 46 95 34 04 
Fax 46 95 34 10 
E-mail amk@jordemoderforeningen.dk

Indlæg

  • Debat, meddelelser mv. til Tidsskrift for Jordemødre sendes efter aftale med redaktøren
  • Artikler aftales med redaktøren

Skrivevejledning
Læs skrivevejledning

Annoncer
Priser, formater mv. fremgår af Medieoplysningerne for hhv. forretningsannoncer og jobannoncer

Udgivelsesplan 

Kontaktperson

Redaktør Anne-Marie Kjeldset
E-mail: amk@jordemoderforeningen.dk
Telefon: 46 95 34 04 / 21 76 64 04