Student til administration, IT og kommunikation

Jordemoderforeningen søger en student, som har lyst til at være en del af et lille sekretariat, hvis opgave det er at understøtte jordemødrene og de jordemoderstuderende.

Du skal løse en del forskellige opgaver, som kan være med til at ruste dig inden for både IT og kommunikation samt administration og sundhedsvidenskab.

Alt efter hvem du er, så kan feltet af opgaver udvides. Men nedenstående opgaver vil du skulle håndtere – naturligvis med oplæring:

 • Opdateringer og tekster på hjemmesiden
 • Opdateringer i medlemssystemet
 • Dataindsamling og -behandling
 • Pakkeopgaver
 • Øvrige administrative opgaver

Hvis du har interesse og kvalifikationer kan der komme opgaver med fx små film og opgaver på sociale medier.

Vi leder efter en person, som har disse egenskaber:

 • Flair for digitale systemer
 • Gode kommunikationsegenskaber
 • Mødestabil
 • Ordenssans/struktureret

Vi tilbyder:

 • Studierelevant arbejde for studerende indenfor fx IT, administration, kommunikation, sundhedsvidenskab
 • En ambitiøs og uhøjtidelig arbejdsplads midt i København
 • Gode løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdsforhold:

 • Stillingen er på omkring 10 timer om ugen (svarende til ca. 44 timer om måneden). Timetallet kan afpasses efter dine ønsker, men vi regner med at se dig to dage om ugen
 • Fleksible arbejdsforhold – du kan lægge timerne, så det passer med dit studie, bare vi ved det nogle uger frem
 • Tiltrædelse den 1. oktober 2021

Vil du høre mere om jobbet så kontakt kommunikationsmedarbejder Jette Poder, jpo@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk / 46 95 34 07 / 50 94 46 43

Send din ansøgning og CV til job@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk mærket ’Student’, så vi har den senest den 5. september 2021 kl. 12.00.

Vi holder samtaler i uge 37.

Om os
Jordemoderforeningen er fag- og professionsforening for jordemødre, ledere og jordemoderstuderende. Vi har knap 3.000 medlemmer, som vi hver dag gør vores yderste for at rådgive, servicere og sikre gode vilkår for. Det gør vi blandt andet ved at værne om jordemødres selvstændige virksomhedsområde og ved at deltage i den sundhedsfaglige debat. Vi arbejder for en tydelig lønpolitik og en anerkendelse af det ansvar, som jordemødrene står med hver eneste dag.