Resume af forskning

Fødende med epidural: Bedre udkomme ved liggende fødestilling

Upright versus lying down position in second stage of labour in nulliparous women with low dose...

Læs mere

Kortlægning af fødesteder i England

Mapping midwifery and obstetric units in England.
D. Walsh et. al. Midwifery 2017 Volume 56, side...

Læs mere

Måling af kvinders fødselsoplevelse

Measuring women´s childbirth experiences: a systematic review for identification and analysis of...

Læs mere

Nordic Homebirth

‘Nordic Homebirth’ er et fællesnordisk prospektivt kohortestudie om hjemmefødsler. Fra 2008 til 2013...

Læs mere

Udbrændthed: erfaringer fra kendt jordemoder-ordning i New Zealand

Introduktion
Udbrændthed er et verdensomspændende fænomen. Og som følge af de emotionelle krav, der...

Læs mere

Nordic Homebirth

‘Nordic Homebirth’ er et fællesnordisk prospektivt kohortestudie om hjemmefødsler. Fra 2008 til 2013...

Læs mere

Selv-hypnose

Af Esther Birgitte Toft Jensen, jordemoder, Tobias Klausen og Jens Svare, obstetrikere

Abstrakt
For...

Læs mere

Nordic Homebirth

‘Nordic Homebirth’ er et fællesnordisk prospektivt kohortestudie om hjemmefødsler. Fra 2008 til 2013...

Læs mere

Amningens betydning for moderen – en meta-analyse af kort- og langsigtede sundhedsmæssige gevinster

Amning har en række kendte sundhedsmæssige fordele for barnet. Men fordelene ved amning synes også...

Læs mere

Udviklingen af barnets mikrobiom det første leveår - et prospektivt kohorte studie

I Canada og USA behandles op mod 40 % af alle nyfødte med antibiotika (AB), skriver forfatterne til...

Læs mere

Vaccination i graviditeten - et systematisk litteratur review

Vaccination med ikke-levende vira eller bakterier anses almindeligvis for uskadelige under...

Læs mere

Danske gravides forbrug af paratacemol

Håndkøbspræparater, der indeholder paracetamol, er det mest anvendte lægemiddel hos gravide kvinder....

Læs mere

Har mors tilknytning til arbejdsmarkedet betydning for fødselsoutcome?

Nyere samfundsøkonomisk forskning viser, at der er kritiske perioder i børns liv, hvor det er...

Læs mere

Betydning af sen afnavling for børns neurologiske udvikling

Sen afnavling – hvor man afventer nogle minutter efter barnets fødsel eller til ophørt pulsation,...

Læs mere

Betydning af manøvrer ved forløsning af skulderdystoci

Adskillige obstetriske håndgreb og manøvrer er beskrevet i forbindelse med forløsningen af...

Læs mere

Har størrelsen på fødestedet og antallet af sager i Patienterstatningen en sammenhæng?

I Danmark er det faglige niveau inden for fødselsomsorgen højt, og negative udfald i forbindelse med...

Læs mere

Sammenhæng mellem evne til refleksion og jordemoderens færdigheder i klinisk praksis

Evnen til refleksion bliver ofte fremhævet som en integreret del af jordemoderpraksis. Ved...

Læs mere

Skal et elektivt sectio planlægges til 38. eller 39. gestationsuge?

De amerikanske og engelske obstetriske lægeforeninger anbefaler, at elektivt sectio udføres tæt på...

Læs mere

Nye anbefalinger om mad til spædbørn og småfolk

Spædbørn bør ikke få komælk, men modermælk eller modermælkserstatning i hele det første leveår....

Læs mere

Nye anbefalinger om fisk til gravide

Gravide bør helt holde sig fra at spise tun og andre store rovfisk som gedde, helleflynder,...

Læs mere

Betydning af proaktiv igangsættelsespolitik for perinatale udfald

Hedegaard M, Lidegaard Ø, Skovlund CW, Mørch LS, Hedegaard

M. Perinatal outcomes following an...

Læs mere

Resume af forskning: Er sectio associeret med udviklingen af immunrelaterede sygdomme?

I den vestlige verden er prævalensen af en lang række sygdomme knyttet til immunforsvaret steget...

Læs mere

Resume af forskning: Epigenetiske forandringer hos nyfødte efter sectio – en mulig forklaring på øget risiko for sygdom

Sectio-raten stiger hastigt verden rundt, og er i dag det mest almindelige kirurgiske indgreb hos...

Læs mere

Resume af forskning: Sammenhængen mellem amme selfefficacy og symptomer på postpartum depression

Tidligere studier har fundet, at amning understøtter tilknytningen mellem mor og barn, og ydermere...

Læs mere

Resume af forskning: Kropsopfattelse og perfektionisme som prædiktor for postpartum depression

Over en årrække har postpartum depression været genstand for forskning, men der er behov for mere...

Læs mere

Resume af forskning: Hyperemesis og forøget risiko for at udvikle placentrelaterede sygdomme

Hyperemesis gravidarum er karakteriseret ved kvalme og opkastninger i så svær en grad, at...

Læs mere

Resume af forskning: Et longitudinelt studie af nyfødtes fysiologiske respons ved amning

Vores viden om den basale fysiologiske respons hos nyfødte under et måltid stammer primært fra...

Læs mere

Resume af forskning: Cancersygdoms betydning for graviditet og fødsel

Efterhånden som flere unge voksne overlever cancer og efterfølgende får børn, er det relevant at...

Læs mere

Resume af forskning: ’Living each week as unique' - et kvalitativt studie af graviditet efter fertilitetsbehandling

Graviditet er en tid præget af forandringer, der muligvis er særligt udfordrende, hvis graviditeten...

Læs mere

Resume af forskning: Kontrolleret træk i navlesnoren og betydningen for postpartum blødning

Aktiv ledelse af fødslens tredje stadie (Active management of the third stage of labor, AMTSL)...

Læs mere

Resume af forskning: Kvinders oplevelse af jordemoderens kompetencer ved hjemmefødsel

Kvinder vælger hjemmefødsel af en række grunde, herunder tilvalget af kendt jordemoder, ønsket om en...

Læs mere

Resume af forskning: Antibiotika under fødslen på indikation gruppe B streptokkoker - et Cochrane review

Maternal infektion med gruppe B hæmolytiske streptokkoker (GBS) er i mange tilfælde asymptomatisk,...

Læs mere

Resume af forskning: Perinatal morbiditet og mortalitet hos børn født hjemme - et hollandsk registerstudie

Hvilke risici er der forbundet med hjemmefødsel og er det egentlig lige så sikkert som at føde på...

Læs mere

Resume af forskning: Hjemmefødsel i de Nordiske lande - praksis og rammer

Sundhedsvæsenet i de nordiske lande har mange lighedstræk. Et af disse er, at jordemoderen er den...

Læs mere

Resume af forskning: Hvad er jordemødre bange for?

Mens vi ved, at nogle kvinder er angste for den forestående fødsel, er vores viden om jordemoderens...

Læs mere

Resume af forskning: Betydningen af proaktiv igangsættelse for antallet af dødsfødsler

Markant fald i antallet af børn, der dør omkring terminen

Læs mere

Resume af forskning: Akupressur eller ingefær til lindring af kvalme og opkastning i førstetrimester

Op mod 85 % af alle gravide oplever kvalme og opkastning og dermed gener, der kan have en meget...

Læs mere

Resume af forskning: Forhandlingen mellem jordemoder og kvinde om fødestilling

Tidligere studier har bidraget til vores viden om de fysiologiske fordele ved oprette fødestillinger...

Læs mere

Resume af forskning: Modstandskraften hos jordemødre - et kvalitativt deskriptivt studie

Det er anerkendt, at arbejdet som jordemoder er følelsesmæssigt krævende. Dertil kommer, at...

Læs mere

Resume af forskning: Eksponering for ftalater og risikoen for præmatur fødsel

Præterm fødsel er den væsentligste årsag til neonatal dødelighed, men på trods af dette alvorlige...

Læs mere

Resume af forskning: Kvinders forståelse af terminsdatoens usikkerhed - et grounded theory studie

Enhver graviditet rummer en vis grad af uvished eksempelvis tidspunktet for barnets fødsel....

Læs mere

Resume af forskning: Forlænger epiduralblokade fødslen mere end tidligere antaget

Knapt hver tredje amerikanske kvinde føder ved sectio - en bekymrende høj andel ifølge American...

Læs mere

Resume af forskning: Prænatal eksponering for paracetamol og udvikling af ADHD i barndommen

Håndkøbsmedicinen Panodil, Pinex og Pamol er de mest populære smertestillende og febernedsættende...

Læs mere

Resume af forskning: Efterlever danske gravide Sundhedsstyrelsens anbefalinger?

I Danmark anbefales det, at kvinder, der påtænker graviditet, begynder med dagligt tilskud af...

Læs mere

Resume af forskning: Vægttab efter fødsel - et randomiseret interventionsstudie i graviditeten

Resume af forskning

Læs mere

Resume af forskning: Treatment of Obese Pregnant Women: TOP studiet på Hvidovre

Resume af forskning

Læs mere

Resume af forskning: Har børn født ved kejsersnit et ændret immunforsvar?

Flere lande har gennem de sidste årtier oplevet en stigning i andelen af børn forløst ved sectio....

Læs mere

Resume af forskning: At tyde sit barns gråd er en læringsproces

Barnegråd er en udfordring for alle nybagte forældre og kan vække følelser som afmagt og...

Læs mere

Resume af forskning: Et randomiseret studie af kendt jordemoder for alle risikogrupper

Tidligere studier har vist, at kvinder med lav obstetrisk risiko med fordel kan indgå i kendt...

Læs mere

Resume af forskning: Er symfyse-fundus kurven forældet?

Formålet med symfyse-fundus mål (SFmål) er at følge fosterets vækst og dermed trivsel. SF-måling er...

Læs mere

Resume af forskning: Et jordemoderperspektiv på betydningen af fødestuens indretning

At den fysiske indretning af en arbejdsplads influerer på så forskellige områder som sygefravær,...

Læs mere

Resume af forskning: Udbrændthed blandt svenske jordemødre

Internationale studier har i de seneste år rapporteret, at jordemødre (og sygeplejersker) i højere...

Læs mere

Resume af forskning: Selvhypnose for fødselssmerter

Hypnose har dokumenteret virkning både på kronisk og akut smerte. Det har fået forskere ved Aarhus...

Læs mere

Resume af forskning: Kan tranebær forebygge urinvejsinfektion?

Et nyt Cochrane Review undersøger, om tranebær i form af juice, kapsler, tabletter eller ekstrakt...

Læs mere

Forskning og udvikling: Nyt Cochrane review om hjemmefødsler

Cochrane har i september 2012 publiceret et opdateret review om planlagte hjemmefødsler versus...

Læs mere

Resume af forskning: Perinatalt og maternelt udkomme i forhold til planlagt fødested - Resultater fra Englands nationale fødestedsstudie

Et nyt studie fra England har sammenlignet perinatalt og maternelt udfald samt forskelle i antallet...

Læs mere

Resume af forskning: Hvor lidt evidens skal der til for at ændre en guideline?

Guidelines for håndtering af postterme graviditeter er revideret uden tungtvejende evidens. Den ny...

Læs mere