Forskning på vej

Igangsættelse af fødslen associeret med akut sectio og vacuum-forløsning

Der er i den videnskabelige litteratur uenighed om, hvorvidt igangsættelse af fødslen øger risikoen...

Læs mere

RECeiVe-studiet (Rebozo and External Cephalic Version in Breech Presentation)

Kan rebozo understøtte vending af fostre i UK eller tværleje til hovedstilling? Det skal et projekt...

Læs mere

WARM-studiet

WARM-studiet*: Trivsel og modstandskraft: Mekanismer for transmission af psykisk sundhed og...

Læs mere

Forskning på vej: MAMAACT - et interventionsforskningsprojekt i svangreomsorgen

Hvorfor er risikoen for foster- og spædbarnsdød markant forøget blandt kvinder, der er kommet til...

Læs mere

Forskning på vej: Et jordemoderfagligt forskningsprojekt m.h.p. at nedbringe antallet og graden af fødselsbristninger

Det har igennem mange år været praksis at fremhjælpe forreste skulder først ved vaginale fødsler....

Læs mere

Forskning på vej: Omfang og betydning af aflastning under hospitalsindlæggelse af gravide med truende for tidlig fødsel før 34 uge

Et sundhedsvidenskabeligt og jordemoderfagligt ph.d.-projekt.

Læs mere

Forskning på vej: Når den neonatale hørescreeningsproces svigter

I forbindelse med et ph.d.-projekt, der skal undersøge den neonatale hørescreeningsindsats i...

Læs mere

Forskning på vej: Barselsomsorg efter behov

Jordemoderforeningen har udgivet foreningens anbefalinger til, hvorledes den fremtidige barselomsorg...

Læs mere

Forskning på vej: Hvordan oplever kvinderne at have en sphincterruptur?

Er det muligt at skabe en god fødselsfortælling selvom fødslen forårsagede en sphincterruptur?...

Læs mere

Forskning på vej: Forskningsprojektet 'Traumatiske fødselsforløb fra den sundhedsprofessionelles perspektiv'

I maj måned modtog alle aktive medlemmer af Jordemoderforeningen et spørgeskema vedrørende...

Læs mere

Forskning på vej: Leddegigt og graviditet

Tre forskningsprojekter om leddegigt og graviditet er i gang eller under planlægning på...

Læs mere

Forskning på vej: Evaluering af svangreomsorgen

Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet planlægger et interventionsstudie, der...

Læs mere