Nr. 1, 2021

Sofies arv

Et jordemoderliv kan rumme både gevær, tandlæge-tang og kongens fortjenstmedalje, når det udspiller...

Læs mere

Leder: Det gode liv ... og formandsposten

Hvad er det gode liv for dig?
‘Nu er det endelig weekend’, lyder det ofte fra diverse radiokanaler...

Læs mere

Året der gik

2020 var af WHO udråbt til Internationalt sygeplejerske- og jordemoderår. I den anledning bad vi en...

Læs mere

Jordemødre finder nye Covid-job

COVID-19 Flere og flere jordemødre arbejder inden for feltet med test, opsporing og vaccination....

Læs mere

Bomben under svangreomsorgen

Det er et kæmpe problem for velfærdsstaten, at jordemødre og mange andre faggrupper i de såkaldte...

Læs mere

Nu begynder forhandlingerne

Inden for nogle måneder kan en ny overenskomst for jordemødre træde i kræft. Hvis ikke der bliver...

Læs mere

No Papers - No Doctor

Gravide udokumenterede migranters adgang til svangreomsorgen

Udokumenterede migranter møder en...

Læs mere

Man starter jo som vikar

For nyuddannede jordemødre er muligheden for at få job afhængig af, hvor man søger. På Sjælland kan...

Læs mere

Søg i tidsskrifter