Nr. 6, 2019

Leder: Det vigtige konsultationsarbejde

Jordemoderkonsultation, jordemoderkontrol, graviditetsundersøgelse, gå til jordemoder, min...

Læs mere

Hurtig udrykning til hjemmefødsel kostede fartbøde

I Nordjylland kørte distriktsjordemoder Sus Harrell for stærkt for at nå frem til en kvinde med...

Læs mere

Ny hjemmefødselsordning: Nu med privat jordemodertaske

Fødestederne i Region Hovedstaden har oprettet fælles hjemmefødselsordning. Ordningen skal give en...

Læs mere

Fattige kvinder fravælger prævention på grund af bivirkninger

To danske jordemødre har i år deltaget ved FN’s kvindekommission i New York som repræsentanter for...

Læs mere

Refleksion over to år som kandidat i jordemodervidenskab

Da jeg blev jordemoder i 2010, var der ikke mange kandidatuddannelser, hvor jordemoderuddannelsen...

Læs mere

Store fordele ved glidende overgang til pensionen

Det behøver ikke være et enten-eller, når du skal beslutte, om du vil blive i arbejde eller starte...

Læs mere

Rundt om journalen

Mangler i journalen er den hyppigste årsag til bemærkninger, når Styrelsen for patientsikkerhed...

Læs mere

Jordemødre uden bachelor bliver klædt på med videnskabsteori og metode

Med et diplommodul på Professionshøjskolen VIA kommer jordemødre fra Hospitalsenheden Vest, der er...

Læs mere

Søg i tidsskrifter