Nr. 7, 2018

I frit fald

Selvom det var usandsynligt, at Katrine ville få kritik som følge af en klage fra en nybagt far, så...

Læs mere

Klagesag har sat sig spor

Som relativt nyuddannet blev Anna involveret i en klagesag, mens hun var ansat i et vikariat og på...

Læs mere

Kollegaen er nærmest

Følelsen af skyld og skam fylder, når jordemødre er med ved traumatiske fødsler*. Et projekt ved...

Læs mere

Når patienten klager

Alle patienter har ret til at klage over den sundhedsfaglige behandling, de har fået i...

Læs mere

Hvis du får en patientklage/henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed

1. Patienter, der ønsker at klage over behandling i regionerne, tilbydes en lokal dialog med det...

Læs mere

God læring i klagesager

Mette Kiel Smed er sagkyndig i Styrelsen for Patientklager og arbejder til daglig som...

Læs mere

Ambulant medicinsk igangsættelse af fødsel

Efter at Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi den 12. september fik viden om, at...

Læs mere

Baggrund for klager

En opgørelse på baggrund af klager over jordemødres behandling i perioden 2012-2016 viser, at fire...

Læs mere

Tavshed om væsentlig ændring i produktresumé

I midten af juli i år ændrede Lægemiddelstyrelsen produktresumé for Angusta®, der bruges til at...

Læs mere

"Det er sjældent, at vi diskuterer den ukomplicerede fødsel"

Læger og jordemødre mødtes for at dele erfaringer om, hvordan vi får flere gode vaginale fødsler. Og...

Læs mere

Søg i tidsskrifter