Nr. 2, 2017

Vil du være en del af hovedbestyrelsen?

Brænder du for at fremme jordemoderforskning? Vil du gerne sætte en debat i gang om mere offentlig-...

Læs mere

Leder: Hvem har ret?

Har vi travlt? Har jordemødre for mange opgaver?

Det er spørgsmål, der melder sig igen og igen i...

Læs mere

Ikke mangel på udfordringer

Jordemødres arbejdsforhold kom i fokus, da en klinikchef gik og smækkede med døren. Tidsskriftet har...

Læs mere

Kredsformændene om de to ekstra medlemmer i kredsbestyrelserne

Tidsskrift for Jordemødre har spurgt de seks kredsformænd om følgende:

  1. Hvilke overvejelser har I...
Læs mere

Valg til formands-, hovedbestyrelses- og kredsformandsposterne

I 2017 er der valg til posten som formand for Jordemoderforeningen og til posterne som formand for...

Læs mere

Udvidet demokratisk struktur

I november 2016 vedtog de delegerede på Jordemoderforeningens kongres at udvide kredsbestyrelserne...

Læs mere

Prægravid vægt og graviditetsrelaterede vægtændringers sammenhæng med muskelsleletsygdomme og dårligt mentalt helbred

Læs artiklen her

http://www.jordemoderforeningen.dk/tidsskrift-for-jordemoedre/artikelarkiv/2017/nr-...
Læs mere

I fokus: Manja Vilhelmsen Rytter

Tidsskrift for Jordemødre taler i hvert nummer med en jordemoder, der har noget på hjertet, som har...

Læs mere

Kandidatuddannelse med afsæt i praksis

De studerende på kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab på SDU sidder ikke med næsen i bøgerne...

Læs mere

Søg i tidsskrifter