Nr. 3, 2016

Fødendes tilfredshed

Danske Regioner offentliggjorde den 16. marts den landsdækkende tilfredshedsundersøgelse for fødsler...

Læs mere

"Giv, så skal der nok komme mere tilbage"

Jordemoderforeningens ambassadøruddannelse har tiltrukket 37 jordemødre, der det næste halve år skal...

Læs mere

Igangsættelse af fødslen associeret med akut sectio og vacuum-forløsning

Der er i den videnskabelige litteratur uenighed om, hvorvidt igangsættelse af fødslen øger risikoen...

Læs mere

Hvad er mulighederne for fælles beslutningstagen i svangreomsorgen?

Jordemødre mener, at de inddrager kvinderne i de mange beslutninger, der skal træffes. Men et...

Læs mere

"Det handler om at bidrage med det, vi kan"

Jordemoderforeningen har indgået aftale med den liberianske jordemoderforening om et formaliseret...

Læs mere

Efter ebolaen kom hverdagen

Ebola-epidemien i Guinea, Sierra Leone og Liberia var det værste udbrud af en dødbringende...

Læs mere

Rapport fra en sydfynsk kampplads

For jordemødrene i Svendborg har de første måneder af 2016 været én lang overlevelseskamp, efter at...

Læs mere

Selv-hypnose

Af Esther Birgitte Toft Jensen, jordemoder, Tobias Klausen og Jens Svare, obstetrikere

Abstrakt
For...

Læs mere

Alle verdens kvinder får stemme i Danmark

Den danske direktør, Katja Iversen, kalder Women Deliver ”en lille effektiv fortalervirksomhed”. Og...

Læs mere

Kvindefokus gør Danmark til værtsland

Efter flere års omfattende research for at finde den helt rette by offentliggjorde Women Deliver...

Læs mere

Søg i tidsskrifter