Nr. 2, 2016

Leder: Så er der penge - eller er der?

Sundheds- og Ældreministeriet har sendt brev til regionerne om “rammer for tilsagn om midler til...

Læs mere

Den langtrukne fødsel

Når fødslen – og ikke mindst tiden op til – foregår i hjemmet er der større råderum for både den...

Læs mere

Nordic Homebirth

‘Nordic Homebirth’ er et fællesnordisk prospektivt kohortestudie om hjemmefødsler. Fra 2008 til 2013...

Læs mere

Oplevelsen af inkontinens blandt indvandrerkvinder under og efter graviditet

Hvordan oplever indvandrerkvinder inkontinens under og efter graviditet og hvilken viden findes om...

Læs mere

Refleksion skal føre til færre sphincterrupturer

‘Fokus på Forløsning’ er et innovationsprojekt om struktureret refleksion over praksis og læring i...

Læs mere

Hjemmefødsel ikke til diskussion

Til Sankt Hans skal Nana føde hjemme for anden gang. Selvfølgelig kun hvis alt ser helt fint ud, for...

Læs mere

Jordemødre føder hjemme

Jordemødre føder langt oftere hjemme end andre kvinder. Det viser en undersøgelse gennemført af...

Læs mere

Kommentar: Historien om den normale fødsel er væk

Den normale fødsel er truet. Paradokset er, at truslen bl.a. udspringer fra et stærkt ønske om at...

Læs mere

Snart i mål

De første jordemødre afslutter i juni kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab. De studerendes egen...

Læs mere

De jordemodervidenskabelige moduler

Det, der adskiller kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab fra andre kandidatuddannelser, er det...

Læs mere

Søg i tidsskrifter