Nr. 9, 2015

Leder: 179 par sko

Sådan cirka - stillet op fra Rytterstatuen til trappen op til Folkestyrets allerhelligste.

Hvem stod...

Læs mere

"Vi har lært, at man skal forholde sig ret kritisk til evidens"

’Evidens’ er et nøglebegreb i dansk obstetrik og bliver brugt ved udformning af faglige...

Læs mere

Udviklingen af barnets mikrobiom det første leveår - et prospektivt kohorte studie

I Canada og USA behandles op mod 40 % af alle nyfødte med antibiotika (AB), skriver forfatterne til...

Læs mere

RECeiVe-studiet (Rebozo and External Cephalic Version in Breech Presentation)

Kan rebozo understøtte vending af fostre i UK eller tværleje til hovedstilling? Det skal et projekt...

Læs mere

Medlemsundersøgelsen

Op mod sommerferien modtog alle aktive autoriserede medlemmer af Jordemoderforeningen et...

Læs mere

Ambassadører for alle jordemødre - nyt tiltag

Jordemoderforeningen vil ruste ildsjæle til at blive endnu bedre i kampen for fællesskabet

Læs mere

Jordemoderfaglige klubber

Jordemoderfaglige klubber. Hvad er nu det for noget?

Læs mere

Audit giver færre genindlæggelser

Et stort antal genindlæggelser af nyfødte var med til at sætte fokus på nødvendigheden af samarbejde...

Læs mere

Gråzoner og utilsigtede hændelser

Hvad er en utilsigtet hændelse? Og hvordan skal definitionen forstås i praksis? Utilsigtede...

Læs mere

Det ville da være fedt at få indberettet flere hændelser

Systemet med at indberette utilsigtede hændelser fungerer godt på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling,...

Læs mere

Søg i tidsskrifter