Nr. 2, 2015

Kommentarer til artiklen ‘Evidensbaseret klinik ved caputs forløsning’, Tidsskrift for Jordemødre 1/2015

Kommentar af Jytte Møller, jordemoder, cand.mag.

I Fagligt Indstik, 'Evidensbaseret klinik ved...

Læs mere

Leder: Eftertænksomhed

For en del år siden efterhånden sendte vi en god historie ud i samfundet: Den gode fødsel.

Det...

Læs mere

Faren ved den fraspaltede bevidsthed

At krigsoplevelser, bilulykker og naturkatastrofer kan udløse PTSD – Posttraumatisk Stress Disorder...

Læs mere

Efterladt på kanten af vanvid

I to et halvt år gik Annemette rundt med et uopdaget fødselstraume,

og hun måtte selv opsøge den...

Læs mere

"Vi kunne gøre det bedre"

Der må aldrig være tvivl om, at jordemoderen er på kvindens side. Samtidig skal vi stå ved, at...

Læs mere

"De pæne piger har groet klædelige hjørnetænder"

På Jordemoderforeningens jubilæumskonference den 5. december 2014 fortalte fire jordemødre om at...

Læs mere

Mellem klinik og videnskab

Det første hold på kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab startede i september. Uddannelsen har...

Læs mere

Honorering ved tilkald udenfor planlagt tjeneste

En faglig voldgift gav Dansk Sygeplejeråd medhold i, at tilkald op til en planlagt vagt skal...

Læs mere

"Der sker noget magisk på 12.-14. dagen"

Kvinder, der føder på Rigshospitalet og pådrager sig en sphincterruptur, bliver tilbudt samtale og...

Læs mere

Vejledning af gravide i forhold til bristninger

To studerende, Cecilie Henriksen og Heidi Jensen, undersøgte i deres afsluttende bachelorprojekt ...

Læs mere

Søg i tidsskrifter