Nr. 9, 2014

Leder: der skal være tid til tryghed - et udsagn, der går begge veje

Vi har haft hektiske dage i Jordemoderforeningen på det seneste. Vi har været inddraget i ugers...

Læs mere

Overenskomst med privat fødeklinik

Jordemoderforeningen har for første gang indgået overenskomst om løn- og arbejdsforhold med en...

Læs mere

Gratis prævention til unge

Siden 1. juni har unge i Halsnæs Kommune haft tilbud om gratis prævention. Erfaringer fra Norge og...

Læs mere

Det umulige valg

Kan man tillade sig at vælge et handicappet barn fra, fordi teknologien tilbyder os muligheden? For...

Læs mere

Klappen går ned

Selv en lille risiko for, at det kommende barn måske bærer en alvorlig sygdom, kan bringe vordende...

Læs mere

OK15: Krav til regioner og kommuner

Jordemoderforeningens krav blev 1. oktober videresendt til Sundhedskartellet, som den 9. oktober...

Læs mere

Forhandlingsfællesskabet er stiftet

På et stiftende møde onsdag den 8. oktober indgik 53 faglige organisationer, herunder...

Læs mere

Jordemoderuddannelsen er et godt afsæt

En jordemoderuddannelse, et kursus i gynækologisk ultralyd, bedsideoplæring og selvstudier har...

Læs mere

Hun skal tage hånd om kommende generationers læring

Fremtidens jordemødre skal både kunne tage imod børn, de skal have forskerkvalifikationer, og de...

Læs mere

Vi skal turde være tålmodige

Evidensen omkring igangsættelse af fødsler er ikke sort-hvid. Men en ting er sikker: Jordemødre skal...

Læs mere

Søg i tidsskrifter