Nr. 5, 2014

Trafiklys på fødegangen

Et system – prioriteringstrekanten - viser den aktuelle grad af travlhed på fødegangen på Hvidovre...

Læs mere

Brasillien fører på kejsersnit

Brasilien er det land i verden, som laver allerflest kejsersnit. Fødselslæge Fernanda Macedo mener,...

Læs mere

LEDER: "Lykke og lyse nætter"

Det er midsommer, og Thøger Larsens smukke 'Danmark, nu blunder den lyse nat' er på manges læber....

Læs mere

Jordemødre advarer

Udmelding om yderligere besparelser og en trivselsrapport med lutter røde tal blev dråben, der fik...

Læs mere

Hovedstadens jordemødre til stormøde

Mere end 60 jordemødre – primært fra Hvidovre og Rigshospitalet – mødtes med få dages varsel den 16....

Læs mere

”Ingen jordemødre har noget imod travlhed. Det er vi uddannet til.."

Jordemødre i Region Hovedstaden har i de forløbne uger været i medierne og advare om, at flere...

Læs mere

Jordemoderoprør i Sverige

Svenske jordemødre har sat ord og handling bag kravet om bedre svangreomsorg. Aktiv brug af både...

Læs mere

Mistrivsel på fødegange i hovedstaden

De tre fødeafdelinger i Herlev, Hvidovre og på Rigshospitalet har lav tilfredshed blandt...

Læs mere

Den fleksible jordemoder

Et ekstremt travlt forår blev startskuddet til en ny vagttype

på Regionshospitalet Herning: En...

Læs mere

Det stressede foster

I alt 600 jordemødre, sundhedsplejersker m.fl. deltog i temadage i København eller Århus arrangeret...

Læs mere

Søg i tidsskrifter