Nr. 4, 2014

Sundhedskartellet i nyt forhandlingsfællesskab med KTO

Sundhedskartellet indgår i nyt forhandlingsfællesskab med KTO fra efteråret, hvor forhandlingerne om...

Læs mere

Leder: Til whisky hos ministeren og en duft af kvinde

Jeg var til møde med sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, og der kom whisky på bordet -...

Læs mere

De gravide skal inddrages

På Rigshospitalet er de gravide selv med til at udfylde den elektroniske patientjournal. Det sker...

Læs mere

Fælles beslutningstagen - er det noget for jordemødre?

I jordemoder Grit Niklassons nye undersøgelse af, hvordan det er at være gravid (Niklasson 2014),...

Læs mere

Fra faglig ide til forhandling

På hver side af bordet sidder Louise Zielinski (tv), ejer af fødeklinikken Storkereden ved Slagelse...

Læs mere

Hurtigt svar uden at forstyrre

Hjemsendte forældre afholder sig fra at spørge om de ting, der bekymrer dem efter en ambulant...

Læs mere

Jordemødre får pligt til at indberette bivirkninger

Jordemødre har fremover pligt til at indberette bivirkninger ved lægemidler, hvor de tidligere havde...

Læs mere

Resume af forskning: Eksponering for ftalater og risikoen for præmatur fødsel

Præterm fødsel er den væsentligste årsag til neonatal dødelighed, men på trods af dette alvorlige...

Læs mere

Resume af forskning: Kvinders forståelse af terminsdatoens usikkerhed - et grounded theory studie

Enhver graviditet rummer en vis grad af uvished eksempelvis tidspunktet for barnets fødsel....

Læs mere

Resume af forskning: Forlænger epiduralblokade fødslen mere end tidligere antaget

Knapt hver tredje amerikanske kvinde føder ved sectio - en bekymrende høj andel ifølge American...

Læs mere

Søg i tidsskrifter