Nr. 2, 2014

Resume af forskning: Vægttab efter fødsel - et randomiseret interventionsstudie i graviditeten

Resume af forskning

Læs mere

Resume af forskning: Treatment of Obese Pregnant Women: TOP studiet på Hvidovre

Resume af forskning

Læs mere

Fagligt indstik: Styringsformer i forebyggelsen af overvægt og depression blandt gravide i den danske folkesundhedspolitik 1999-2010

Resume Forholdet mellem styring og subjektivitet i forebyggelsen af overvægt og depression blandt de...

Læs mere

Leder: Børnemangel

1983 var året med det laveste fødselstal siden Anden Verdenskrig, 50.822 børn, og det lavpunkt har...

Læs mere

Mindeord - Jordemoder Benedikte Skovsdal

Min dejlige kollega og skønne veninde, Jordemoder Benedikte Skovsdal, er her ikke mere. Benedikte...

Læs mere

Pension

Mange jordemødre arbejder på deltid. Nogle vælger at holde orlov

uden arbejdsgiverbetalt...

Læs mere

Tillidsmanden og chefjordemoderen

Efter at der i sommeren 2013 blev sat mediemæssigt spot på forholdene for de indlagte barslende på...

Læs mere

Graviditet efter baristrisk kirugi

Antallet af overvægtige personer (Body Mass Index (BMI) over 25 kg/m2) er stigende i Danmark. Der...

Læs mere

Bariatisk operede gravide og jordemoderens rolle

I et bachelorprojekt fra juni 2013 har jordemødrene Elizabeth Bierregaard og Lærke Bonnerup Hansen...

Læs mere

En voldsom transformation

Blandt alle de sundhedsprofessionelle, der træder til, når en kvinde med en gastric bypass bliver...

Læs mere

Søg i tidsskrifter