Nr. 1, 2014

Jordemoderforeningen tabte i landsretten mod Ekstra Bladet

Først vandt Jordemoderforeningen på vegne af et medlem en sag om injurier begået af Ekstra Bladet....

Læs mere

Ro på fødemodtagelsen

Et tværfagligt samarbejdsprojekt – kaldet T-pot – har mindsket flaskehalsproblemer på Hvidovre...

Læs mere

Bagsiden: Ord og mening

Dansk Sprognævn anbefaler, at ordet 'kønskrans' kommer ind i vores ordforrådtil erstatning for...

Læs mere

Leder: Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab

En kandidatuddannelse i jordemodervidenskab er en realitet, hvilket I vil kunne se mere om på side...

Læs mere

Resume af forskning: Sammenhængen mellem amme selfefficacy og symptomer på postpartum depression

Tidligere studier har fundet, at amning understøtter tilknytningen mellem mor og barn, og ydermere...

Læs mere

Resume af forskning: Kropsopfattelse og perfektionisme som prædiktor for postpartum depression

Over en årrække har postpartum depression været genstand for forskning, men der er behov for mere...

Læs mere

Resume af forskning: Hyperemesis og forøget risiko for at udvikle placentrelaterede sygdomme

Hyperemesis gravidarum er karakteriseret ved kvalme og opkastninger i så svær en grad, at...

Læs mere

Resume af forskning: Et longitudinelt studie af nyfødtes fysiologiske respons ved amning

Vores viden om den basale fysiologiske respons hos nyfødte under et måltid stammer primært fra...

Læs mere

Jordemoderuddannelse i Nepal

Danske jordemødre og læger deltog i oktober på en studierejse til Dhulikhel Hospital i Nepal...

Læs mere

Effektiv kur mod kvalme

Antallet af indlæggelser for svær graviditetskvalme -

hyperemesis gravidarum - er faldet drastisk,...

Læs mere

Søg i tidsskrifter