Nr. 7/8, 2013

Leder: Uddannelse i Norden

Nordisk Jordmorforbunds kongres 2013 blev afholdt i Oslo. Det var en dejlig og bevægende begivenhed,...

Læs mere

Optimale rammer for akut obstetrisk træning

Tværfaglig træning med en simulationsdukke på Rigshospitalets Juliane Marie Center har markant ...

Læs mere

Fagligt indstik: Etnisk oprindelses betydning for kvinders oplevelser under graviditet, fødsel og barsel

Resumé

I 2010 gennemførte Region Hovedstaden en spørgeskemaundersøgelse om fødende kvinders...

Læs mere

NJF Kongres: Beskyt den normale fødsel

620 jordemødre var fra den 13.-15. juni samlet i Oslo til kongres. Selvom de nordiske lande ligger...

Læs mere

NJF Kongres: På med hænderne

Sundhedsmyndighederne i Norge satte fokus på at nedbringe antallet af sphincterrupturer. Det...

Læs mere

NJF Kongres: Vær varsom med stimulationen

Vestimulation uden indikation øger frekvensen af instrumentel forløsning.

Læs mere

NJF Kongres: Indsigt i kvinders oplevelser

Fødesteder i Danmark har efterspurgt viden om kvinders

tilfredshed med svangreomsorgen. Derfor har ...

Læs mere

NJF Kongres: Tricks of the trade of waterbirth

Hvordan sidder den fødende bedst i vandet? Hvilke fordele – og ulemper – er der ved at føde i vand?...

Læs mere

NJF Kongres: Tunge løft øger risikoen for abort

Et dansk studie indikerer, at Arbejdstilsynets anbefalinger om, hvor meget og hvor tungt gravide må...

Læs mere

NFJ Kongres: Teori og praksis skal hænge sammen

En af de udfordringer, som jordemoderuddannelsen i Danmark har stået overfor de seneste år, er et...

Læs mere

Søg i tidsskrifter