Nr. 11, 2013

Årets bachelorpris

Bachelorprisen blev i år uddelt til projekter, der handler om STAN, sex og sikre fødsler.

Læs mere

Når der er brug for et skub

Ulighed i sundhed starter allerede i fostertilværelsen. Jordemødre har et ansvar for den tidlige...

Læs mere

Bliv studenterpolitisk aktiv

Når repræsentanter for de studerende på de tre jordemoderuddannelser mødes til inspirations- og...

Læs mere

Resume af forskning: Et randomiseret studie af kendt jordemoder for alle risikogrupper

Tidligere studier har vist, at kvinder med lav obstetrisk risiko med fordel kan indgå i kendt...

Læs mere

Resume af forskning: Er symfyse-fundus kurven forældet?

Formålet med symfyse-fundus mål (SFmål) er at følge fosterets vækst og dermed trivsel. SF-måling er...

Læs mere

Resume af forskning: Et jordemoderperspektiv på betydningen af fødestuens indretning

At den fysiske indretning af en arbejdsplads influerer på så forskellige områder som sygefravær,...

Læs mere

Resume af forskning: Udbrændthed blandt svenske jordemødre

Internationale studier har i de seneste år rapporteret, at jordemødre (og sygeplejersker) i højere...

Læs mere

Betragt rummet som et redskab

Sygehusbyggerier for milliarder er under projektering. Det giver en enestående mulighed for at...

Læs mere

Jordemoderstuderende bygger huse

Sundhedsfaglige og tekniske uddannelser er gået sammen i et uddannelses-arrangement på UCN i...

Læs mere

Fælles indsats

250 jordemødre, sundheds- og sygeplejersker mødtes 1. november til konference om den tidlige barsel....

Læs mere

Søg i tidsskrifter